-Piece of Eden Bölüm 2-


Not: Okuduğunuz yazılar oyunun evreniyle alakalıdır. Bu yüzden gerçeklik payı kısmen yoktur.

Eğer ilk bölümü okumadıysanız şuraya bir bakın: Assassin’s Creed’in bilinmezi Piece of Eden nedir?

Yüzyıllar sonra Animus’u hack’leyen Subject 16 P.O.E.’nin elden ele dolaşarak tarihteki bir çok önemli olay ve mucizede yer aldığını, geniş bir tarihe sahip olduklarını öne sürmüştür. İddasına göre birçok Suikastçı ve Tapınakçı bu parçaları kullanarak tarihte önemli değişikliklere sebep olmuşlardır. Sucject 16′nın kullandığı isimlerden başlıcaları;

Napoleon Bonaparte, George Washington, Mahatma Gandhi, Nikola Tesla, Thomas Edison, Tsar Nicholas II, Winston Churchill ve Adolf Hitler’dir.

Nasılsa 2012 yılında bu parçaların çoğu Tapınakçıların eline geçmiştir ve kalanlarına da ulaşmak amacıyla “Animus projesi” adı altında bir proje başlatılır. Tapınakçılar’ın kurmuş olduğu görünürde bir ilaç firması olan Abstergo isimli şirket, Animus projesiyle tüm P.O.E’leri biraraya getirip amaçlarına ulaşmak için tüm insan ırkına ulaşabilecekleri nöro-vericiler inşa ederler. Bu arada amaçlarının her ne kadar “ilk medeniyet” gibi dünya barışını ve beraberliğini sağlamak olduğunu savunsalar da “Animus” kelimesinin düşmanlık, kin ve öfke anlamına geldiğini belirtmek istiyorum…

Eye-Abstergo, bir Abstergo Endüstrileri dalı Dünya’nın çevresindeki yörüngeye bir “çok amaçlı telekomünikasyon uydusu” fırlatmak amacıyla kurulmuştur. Bu uydu en az bir P.O.E. İçerecektir. Bu uydunun görevi;habersizce tüm insanlığa ve aslında birçok Abstergo çalışanına P.O.E’nin gücünü yaymak ve onları kontrol altına almada Tapınakçılar’a en büyük yardımı sağlamaktır.

Yine 2012 yılında modern suikastçilerden oluşan bir grup bildiğimiz gibi Animus’u kullanarak Ezio’nun gizlediği Apple of Eden’ı Kolezyum’daki tapınaktan çıkarmışlardır. Ve altıncı Apple’ın hikayesi şimdilik burda son bulmaktadır.

-”Bu….gümüş parçası Adem ve Havva’yı cennetten attırdı. Değnekleri yılanlara çevirdi. Kızıldeniz’i ortadan ikiye ayırdı ve kapattı. Eris bunu Truva Savaşı’nı başlatmak için kullandı, fakir bir tüccar ise bununla suyu şaraba çevirdi..” – Al Muallim (Altair ile Apple of Eden hakkında konuşurken.)

Pieces of Eden insanoğlunun bildiği en büyük silahlar arasında ki; Apple of Eden’ın insan beyninin derinlerinde bulunan bir nöro-verici ile etkileşerek insan beynini ele geçirme, diğer parçalarınsa gerçeklikten ayırt edilemeyen yanılsamalar ve halüsinasyonlar yaratma yeteneğine sahip oldukları biliniyor. Tapınakçılar ve Suikastçiler’in tek ortak noktası da her iki tarafın bu silahların birçok tarihi mucize ve tarihi efsanelerin sebebi olduğuna inanmalarıdır diyebiliriz. Kızıldeniz’in ortadan ikiye ayrılması, Truva atı ve Hristiyan inancının habercisi Hz.İsa tarafından yaratılan mucizeler, Mısır’ı perişan eden veba bu doğaüstü olaylar arasında…

Bazı parçaların ise zamanla etkileşime geçtiği ve zamanı değiştirdiği biliniyordu ki; bu sonuçlar Abstergo için bile çok riskli kabul edildi. Bu parçaların bir süre için gözlerden uzak ve mühürlü kalması kararı alındı. Diğer Piece of Eden’lardan bazılarının ise kendilerini kullananlarla “konuştuğu” biliniyordu ki Ezio Auditore ve Perotto Calderon sırasıyla altıncı Apple of Eden ve Shroud (kefen) of Eden ile konuşanlar olarak biliniyor.

İkinci Apple of Eden’ın Denver Uluslararası Havaalanı’nda deneysel çalışmalar esnasında imha edilmesinden sonra Tapınakçılar kendilerini benzer özelliklere sahip başka bir P.O.E arayışının içinde buldular ki bu da bilinen Animus Projesi’nin başlangıcı oldu. Her “piece”in içerisinde büyük bir enerji barındırdığı ve imha edilmesi halinde bir nükleer patlamaya eşdeğer güçte bir patlama oluşturacağı tahmin ediliyor. 1908 yılında meydana gelen böyle bir patlamanın Nikolai Orelov tarafından görünürde Tapınakçılar’a yönelik saldırı olarak Staff of Eden’ı (asayı) imha etmesi sonucu ortaya çıktığı verilen örnekler arasındadır.

İmha edilse bile P.O.E hala büyük güçlere sahiplerdi. Asanın imhasının ardından en azından bir parçası kaldı ki; diğer her parçanın yok edilmesine rağmen kalan tek parçanın hala etkileyici zihin konrtol güçlerine sahip olduğu Grigori Rasputin tarafından kanıtlandı. Rasputin, parçanın güçlerini kullanarak Rusya’nın Çar’ı 2.Nicolas’ın eşi Alexandra Feodorovna’nın kendi cazibesine kapılmasını sağlamıştı…

İlk uygarlığın insanlığı P.O.E’nin etkilerini kabullendirebilmek için beyninde bir nöro-verici ile yaratması sonucu tanrılar ve köleleri arasında meydana gelen çarpraz ilişkiler insanlığın bir melez tür taşımasına sebep olur. Bu melez tür Tanrıların bazı özelliklerine sahiptir ki bunlardan en önemlisi beyinlerinde onları P.O.E’lere boyun eğmeye zorlayan nöro-vericilerin olmamasıdır. Adem ve Havva bu parçaların etkilerine karşı koyabilen ırkın bilinen ilk temsilcileridir ve Apple’ı bu sayede Cennetten çalarak sonrasında meydana gelen büyük savaşı başlatmışlardır. Bu melez ırk torunlarına bazı yetenekler ve P.O.E’nin zihin kontrolüne karşı bağışıklık aşılamış olsa da, bedensel olarak P.O.E’nin etkisine kapılmaktan kurtulamamışlardır. Al Muallim’in Apple’ı kullanarak Altair’in bedenini kontrol altına almasının sebebini de burdan anlıyabiliyoruz. Altair ve soyundan gelen Ezio, Subject 16 ve Desmond da bu özelliklere sahip olarak doğmuştur ve muhtemelen P.O.E’nin zihin kontrol özelliğine karşı bağışıklığa sahip oldukları tahmin ediliyor..

21.yüzyıl başlarında Tapınakçılar bu ırkın varlığından haberdar olup zihin kontrolu sağlayamağacakları durumları telafi edebilmek amacıyla diğer Piece of Eden’ların peşine düşmüşlerdir. Hatırlarsanız Assassin’s Creed de Warren Vidic’in bilgisayarında karşılaştığımız bir mailde kimliğini belirtmeyen bir şahıs Apple’ın güçlerinden etkilenmemiş ve gördüklerini herkese anlatmakla Vidic’i tehdit etmişti…