Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu, çeşitli basın organlarında siyah-beyazlı kulüp hakkında çıkan haberlerin maksatlı ve taraflı olduğunu savunarak, ''gerçeklerin çarpıtıldığını'' açıkladı.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ''Tüm kamuya yararlı dernek statüsünde faaliyet gösteren derneklerde yasa gereği yapılan rutin incelemenin, yalnızca kulübümüze yönelik bir incelemeymiş gibi gösterilmesinin, Aralık 2008 ile Ocak 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş bir incelemenin aradan geçen bunca zaman sonra bugün gündeme getirilmesinin seçime yönelik ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'ni yıpratma amaçlı girişimler olduğu açıkça görülmektedir'' denildi.

Açıklamada, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı dernekler denetçi ve denetçi yardımcılarının Beşiktaş Kulübü'ne 17 Aralık 2008 tarihinde tebliğ ettikleri yazıyla, 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun 19. maddesi hükümleri kapsamında kulüpte bir inceleme yapacaklarını bildirdiğine vurgu yapılarak, şunlar kaydedildi:
''Anılan inceleme, görevlendirme yazısında açıkça ifade edildiği üzere kulübümüzle sınırlı olmayıp, kulübümüz gibi kamuya yararlı dernek statüsünde bulunan Galatasaray ve Fenerbahçe spor kulüplerini de kapsamaktadır.

Kulübümüzde gerçekleştirilen inceleme, anılan haberlerde iddia olunanın aksine, doğrudan mahkeme kararıyla yapılan bir inceleme değildir. İncelemeye dayanak olan Bakanlık makamının oluru tarihi (23 Ocak 2008) bu hususu açıkça teyit etmektedir.''

''YIPRATMA AMAÇLI GİRİŞİMLER''
Kulüp açıklamasında daha sonra şu ifadelere yer verildi:
''İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı, kamuya yararlı dernek statüsünde faaliyette bulunan ve aralarında kulübümüzün de bulunduğu üç büyük kulüp hakkındaki, 23 Ocak 2008 tarihli Bakanlık makamı oluru çerçevesinde Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca yapılan rutin incelemeler, bildiğimiz kadarıyla üç büyük kulüpte mayıs-haziran aylarında tamamlanmıştır.

Kulübümüzde yapılan inceleme sonuçları, İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü'nün 08 Haziran 2009 tarihli yazısıyla kulübümüze bildirilmiştir. İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü'nün anılan yazısı, yapılan incelemeler neticesinde tespit olunan hususların esasa yönelik ve görev kusuruna dönük olmadığına, usule ilişkin ve geçmişte yürürlükte olan dernekler mevzuatı kapsamında cevaz verilen uygulamaların değişen dernekler mevzuatı uyarınca getirilen yeni düzenlemelere uygun hale getirilmesine yönelik bilgi ve uyarılar içermektedir.

Anılan yazıda aynen, 'Konusu suç teşkil etmeyen eksikliklerin Dernekler Kanunu'nun 17. maddesine göre yasal süre olan 30 gün içinde giderilerek Valilik İl Dernekler Müdürlüğü'ne bilgi verilmesi' istenilmiştir. Söz konusu yazıda tespit olunduğu bildirilen hususlar yeni dernekler mevzuatına uygun hale getirilmiş ve bu durum İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü'ne gönderilen 25 Haziran 2009 tarihli 579 sayılı yazıyla ilgili makamlara bildirilmiştir.

Bu kapsamda, tüm kamuya yararlı dernek statüsünde faaliyet gösteren derneklerde yasa gereği yapılan rutin incelemenin, yalnızca kulübümüze yönelik bir incelemeymiş gibi gösterilmesinin, Aralık 2008 ile Ocak 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş bir incelemenin aradan geçen bunca zaman sonra bugün gündeme getirilmesinin seçime yönelik ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'ni yıpratma amaçlı girişimler olduğu açıkça görülmektedir.''