Bir şeyi iyi bilmek için, ayrıntılarını bilmek gerekir. Bu da hemen sonsuz olduğuna göre, bilgilerimiz hep yüzeysel ve eksiktir. // La rochefoucald