Ev satın alabilir.
Fakat yuvayı değil.
.....
Yatağı satın alabilir.
Fakat uykuyu değil.
.....
Saati satın alabilir.
Fakat zamanı değil.
.....
Kitap satın alabilir.
Fakat bilgeliği değil.
.....
Ünvan, mevki, etiket satın alabilir.
Fakat saygınlık değil.
.....
İlaç satın alabilir.
Fakat sağlık değil.
.....
Kan satın alabilir.
Fakat yaşam değil.
.....
Seks satın alabilir.
Fakat aşk değil.