NEW Battles'a Hoşgeldiniz
Northlanders, Eastlanders ve Westlanders arasından ulusunuzu seçin. Her ulusun kendi özellikleri var, bu yüzden seçiminizi dikkatlice yapın!
Issız ve güzel bir vadiye köyünüzü kurun.
Köylerinizi geliştirin ve onları güçlü üslere dönüştürün.
Köylerinizi geliştirmek ve asker yetiştirmek için ormanlardan odun, çukurlardan kil, madenlerden demir, çiftliklerden yiyecek üretin.
Etrafınızdaki bölgeleri keşfedin, hakim olduğunuz alanı genişletmek için yeni köyler kurun.
Topraklarınızı düşmanlardan korumak ya da düşman bölgelerini ele geçirmek için askerler yetiştirin.NORTHLANDERS
North İnsanları, kuzeyin soğuk ve sessiz adalarında yaşayan, civar ulusları keşfeden, yağmalayan ve ele geçiren savaşçılar, tüccarlar ve korsanlardı. Her hür North erkeğinin silahı olması gerekirdi ve silahlarını yanında taşımak zorundaydı. Bu silahlar ayrıca erkeklerin sosyal statüsünü belirlerdi. Sağlıklı bir North erkeğinin bir adet boynuzlu miğferi, kalkanı, zincirli zırhı ve baltası olmalıydı. Boynuzların büyüklüğü erkeğin gücünün simgesiydi. Köleler ise daha çok mızrak ve kalkan kullanırdı, ayrıca çoğu yanlarında keskin birer pala taşırdı. Oklar kara ve deniz savaşlarında, savaş başlangıcında kullanılırdı fakat herkes tarafından daha “onursuz” olarak bilinirdi. Hükümdarın seçkin korumaları Huskarlar ise kudretli, çift başlı büyük baltalar kullanır, düşmanlarının kalkan ve miğferlerini kolayca parçalayabilirlerdi.
EASTLANDERS
East İnsanları, kendine has savaşçı sınıflarının yaratısı köle kökenli askerler, çok uzun yıllar boyunca büyük politik önem taşıdılar. Önceleri Gulam olarak bilinen East İnsanları, eski halifeler tarafından satın alınan kölelerdi ve korkusuz savaşçılara dönüşebilme potansiyeline sahiptiler. Bu köle-askerler, yöneticiye karşı ayaklanma şansı olmayan ve sorun çıkarırlarsa kolayca cezalandırılabilecek, var olan en düşük statüde yabancılar olarak büyük bir askeri güçtü. Zaman içinde, East İnsanları dünyada güçlü bir askeri sınıf haline geldiler. Daha güçlü olmak için kendilerini eğittiler ve dünyanın en hızlı atlarını çaldılar. Karariyah ve Tarık gibi süvarileri, savaş alanlarının en hızlı birlikleri olarak ün yaptılar.
WESTLANDERS
Şövalyeliğin geniş tanımlarına rağmen, West İnsanları savaş sanatına alışık, atlar, mızraklar, kılıçlar ve kalkanlarla, zırh giyerek savaşmakta eğitimliydiler. Onlar “Zayıfı, savunmasızı, çaresizi korumak ve insanların refahı için savaşmak” üzere yemin ettiler. Bu kurallar onların temel vazifeleriydi fakat en iyilerin bile bunları tamamen başarması kolay değildi. Diğer şeylerin yanında, kendilerini avcılıkta, dövüşte ve binicilikte yetiştirdiler. Ayrıca tüm şövalyeler için sosyal hayatlarında saygılı ve kibar beyefendiler olmak da çok önemli kabul edilirdi. Cesaret, heybet, sadakat, bağlılık onların karakterlerinde olmazsa olmazdı. Ödlek, cesaretsiz ve adileri aralarına almamak için yemin ettiler.