Registered (RAM söz konusu olunca buffered ile aynı anlama geliyor) SDRAM'ler iş istasyonları ve sunucular için çok önemlidir. Veri ve saat hızıyla ilgili pinler dışındaki bütün pinler buffer (tampon) olarak bir register (kayıt diyebiliriz) kullanırlar ve bu sayede bellekteki adreslere ulaşmak daha az zaman alır, bu da çok sayıda bellek modülünün aynı anda sorunsuz olarak kullanılabilmesi için bir zorunluluktur. Bu sayede sunucu anakartlarında çoğu zaman 8 taneye kadar modül kullanılabilir. Bu pinlerde birer kaydın adreslerin tamponlaması için kullanılması veri aktarımında bir gecikmeye sebep olsa da bu gecikme bazı durumlarda maskelenebilir.
ECC (Error Correction Code) kavramıysa biraz daha farklıdır. ECC, veri aktarımı sırasında bellekteki hataları algılayıp düzeltmek için kullanılan bir hata tanıma/düzeltme kodudur. Bir bellek bitinde Alfa ve Beta tanecikleri iyonlaşmaya sebep olarak o bitin değerini değiştirebilir (0->1 veya 1->0) ve buna da bit flip denir. Eskiden ECC bellekler yerine kullanılan pariteli belleklerde de sistem, belleğin okunması sırasında değeri bit flip olayı yüzünden değişen bir biti algılayabilirdi ama bu durumda “Parity Error” hata mesajını verip kilitlenirdi. Sonuçta da bozuk verinin yazılması engellenmesine rağmen bütün veriler silinirdi. ECC, 64 bitin içinden bit flip yüzünden değişime uğrayan bir tanesini bulup düzeltebilir ve bu hata iki bit olarak algılanıp o şekilde kullanılabilir. Bu sayede sistemin çalışması sekteye uğramaz.
2GB üstü bellek kullanımında modüllerin "buffered" olması çoğu zaman bir zorunluluktur. ECC kavramı ise klasik masaüstü kullanıcıları için çok da önemli değildir. ECC bellek kullanabilmek için kullanılan anakarttaki yonga setinin de mutlaka ECC desteği olmalıdır. Bu konuda en doğru bilgiyi anakartınızın kitapçığında bulabilirsiniz.