Age of Empires II: The Conquerors (İmparatorlukların Çağı II: Fatihler) Age of Empires II: The Age of Kings'in genişleme paketi ve Age of Empires Serisi'nin dördüncüsü olan gerçek zamanlı strateji oyunu.
Oyunda Age of Kings'ten farklı olarak 5 yeni ırk vardır:

* İspanyollar (Spanish)
* Hunlar (Huns)
* Koreliler (Koreans)
* Aztekler (Aztecs)
* Mayalar (Mayans)

Önceki devletlerin hepsi aynı temel üzerine kurulmasına rağmen, bu yeni devletlerin kendine has özellikleri bulunmaktadır. Örneğin, Aztek ve Mayalar atlı asker yapamaz ve tüfek üretemez. Hunlar ev yapamaz, ancak zaten populasyon limiti maksimumdadır. Aztek ve Mayalarla birlikte oyundaki medeniyet kategorilerine Mezoamerika da (Meso-America) eklenmiştir. (Diğerleri: Batı Avrupa, Kuzeydoğu Avrupa, Ortadoğu ve Asya)Askerler :
* Eagle Warrior & Elite Eagle Warrior (koşan piyade)
* Halberdier (Pikeman'den geliştirilen kargılı piyade)
* Jaguar Warrior & Elite Jaguar Warrior (Azteklere özgü piyade)
* Plumed Archer & Elite Plumed Archer (Mayalara özgü koşan okçu)

* War Wagon & Elite War Wagon (Korelilere özgü zırhlı at arabası)
* Conquistador & Elite Conquistador (İspanyollara özgü atlı tüfekçi)
* Hussar (Light Cavalry'den geliştirilen atlı)
* Tarkan & Elite Tarkan (Hunlara özgü atlı)
* Petard (Barut fıçısı (petard) ile binaları (kendisiyle birlikte) patlatan yaya asker)
* Turtle Ship & Elite Turtle Ship (Korelilere özgü zırhlı ve kısa menzilli topçu gemisi)
* Missionary (İspanyollara özgü hızlı; fakat eşek üstünde olduğu için "relic" kaldıramayan keşiş (monk), misyoner)Görevler :
Oyunda dört ana başlıktan ve toplam 25 bölümden oluşan yeni bir görev (campaign) menüsü bulunmaktadır:

* Attila the Hun: Hunların Avrupa'yı fethedişi
* Montezuma: Amerika'nın keşfi ve Üçlü İttifak döneminde Aztekler
* Battles of the Conquerors: Dünya tarihinden çeşitli savaşlar
o Puvatya Savaşı (Tours-732)
o Vinland Destanı (Vindlandsaga-1000)
o Hasting Savaşı (Hastings-1066)
o Malazgirt (Manzikert-1071)
o Agincourt-1415
o İnebahtı (Lepanto-1571)
o Kyoto-1582
o Noryang Deniz Savaşı (Noryang Point-1598)
* El Cid: İspanya'nın Müslümanlar ve Hıristiyanlar arasında kaldığı bir dönemde yurdundan sürülen ve ordusunda Müslümanlarla Hristiyanların yanyana savaştığı efsanevi El Cid'in maceraları