Galatasaray Kulübü, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), Galatasaray Sportif A.Ş ile Galatasaray Futbol A.Ş'nin birleşmesini onayladığını bildirdi.

Kulübün internet sitesinde, ''Şirketlerin birleşmesi SPK tarafından onaylandı'' başlığıyla yapılan açıklamada, SPK'nın onay kararının bültende şöyle yer aldığı belirtildi:

''Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş'nin (GS Sportif), Türk Ticaret Kanunu'nun 451'inci maddesi, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20'nci maddeleri ve kurulumuzun Seri:I, No:31 'Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği' (Seri:I, No:31 tebliği) hükümlerine göre Galatasaray Spor ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş'yi (GS Futbol) devralmak suretiyle birleşmesine, birleşme sözleşmesine ve duyuru metnine onay verilmesi talebinin;

A) Birleşme duyuru metninde her iki şirketin halka açık GS Sportif bünyesinde birleşmesi sonrasında GS Sportif'in gelir-gider yapısında meydana gelecek değişikliğe ilişkin bilgilere yer verilmesi suretiyle

B) GS Sportif'in esas sözleşmesinin 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21 ve 24'üncü maddelerinin tadili ile geçici 7'nci madde eklenmesi suretiyle yapacağı değişikliklere uygun görüş verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.''