takım almak serbesttir ..

1:ajerdems
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8: