Polisin Yetkileri


* Parmak İzi ve Fotoğraf Alma Yetkisi
* Bazı İşyerlerini Açma Yetkisi
* İzinle Açılan Yerleri Kapatma Yetkisi
* Zapt Yetkisi
* Arama Yetkisi
* Yakalama Yetkisi
* Davet Yetkisi
* Men Yetkisi
* Meskene Girme Yetkisi
* Zor Kullanma Yetkisi
* Silah Kullanma Yetkisi
* Göz altına Alma Yetkisi

Polisin Görevleri

1. Genel emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik hizmetlerin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
2. Asayiş suçundan toplumun nasıl korunacağı hakkında halkın bilgilendirilmesi, çocukların ve gençlerin suça yönelmelerini ve suçta kullanılmalarını önleyici tedbirlerin alınması hizmetlerini yürütmek.
3. Asayiş suçları hakkındaki bilgi ve istatistikleri değerlendirmek, suç analizi yapmak veya yaptırmak ve bunları değerlendirerek asayiş suçlarının önlenmesi için suçla mücadele yöntemlerini belirlemek ve taşra teşkilatının çalışmalarına yön vermek,ve toplum her zaman için Türk polisine güvenmektedir.