Eomer'in bu büyük haykırışı, Rohirrim üzerinde bir sarsıntı yarattı. Bu cesur adamın sözüyle ölüme yürüyecek kadar sadıktılar ona. Anında onlar da "Ölüm" diye haykırmaya başladı.

Büyük bir gümbürtüyle düşmanlarının üzerine saldırdılar. Düşmanları, artık bu darbeyi karşılayabilecek kadar toparlanmıştı. Sonunda savaş, tüm ovaya yayılmaya başladı. Düşman kalabalıktı ve Rohirrim'in saldırısı yavaşladı. Kanatlardan saldırdı Orklar ve merkezde Haradrim Sancağı geliyordu. Theoden, düşmeden önce sancaktarı biçmişti lakin yeni biri sancağı kavramıştı.

Bu durum Eomer'i tedirgin etmeye başladı. Şehrin yukarılarına doğru baktığında sanki ak bir ışık gördüğünü sandı. Bir yangının yanında bekliyor ve karanlığa saldırıyordu. Düşünceleri savaşa dönmeye başladığında Haradrim ordusunun batıdan yaklaşan Rhûn`lu adamlarla birleşmeye çalıştığını fark etti. Adamlarına toplan borusunu çaldırdıktan somra harekete geçmeye hazırlandı. Tam da Theoden'in düştüğü yerden geçerken Sancaktar Gûthlaf'ın bedenini gördü. İki adama emir verdi ve onu Ak Şehir'e taşımalarını söyledi.

Bastıran Ork ordusu Rohirrim'i kuzeye sürmeye başladı. Hala kuşatmayı yaramamışlardı. Gondor'lu adamlar batıdan Ork saflarını yarma gayretindeydi. İki ordu birleşirse daha uzun süre direnebilirlerdi. Bu direnme de uzun sürmezse kaleye çekilmeyi düşünüyordu. Gondor'un askerleri le aralarındaki mesafe git gide açılıyordu ve İnsan ordusu bu taşkını bastıramıyordu. Mûmak birlikleri yavaş yavaş kendilerini hissettiriyordu. Harad Süvarileri kuzeybatı istikametine doğru hareketlendi. Sağ kanattaki Ork güçlerine takviye geldi ve Gondorluları orada tutmaya çalıştı. Ancak Prens İmrahil komutasındaki zırhlı süvari birlikleri onları ezdi. Ama yine de, kalabalık Ork ordusunu yenemediler. Orklar, saldırının yavaşlamasını fırsat bilerek ileri atıldılar. Gondorluları geri çekilmeye zorladılar. Yanlarından geçen, sol kanattaki Orklar Rohirrim üzerindeki halkayı kapatmak üzere hareketlendi. Sağdan Haradrim Süvarileri, soldan Orklar Halkayı tamamlayacaktı ve Rohirrim ordusunu yok edeceklerdi.

Durumu anlayan Eomer'in zekası sayesinde bu akından kurtulabildiler. Halkanın son zinciri olan Orkların üzerine bindirme yaptılar ve onların boşluğundan yararlanarak Gondorlu adamlarla birleşmeye çalıştılar. Ancak Haradrim Süvarilerinin de karşılanması gerekiyordu. Ordu, dönüp tekrardan saldırıya geçti. İki Süvari ordusunun çarpışmasının sesi bir yıldırımı andırdı yine. Bu sefer Rohirrim'in kayıpları daha ağır oldu. Çünkü adamlar yorulmaya ve ümitleri tükenmeye başladı.

Tam bu anda Şehrin yukarılarından haykırışlar duyuldu. Rohirrim gözlerinin çoktan seçmiş olduğu ve umutsuzluğa düştüğü görüntüyü görmüşlerdi. Kara Umbar Korsanlarının gemiler üzerinde geldiğini. O anda Eomer son bir saldırı yapmaya karar verdi. Artık umudu kalmamıştı ve ölmeye hazırdı. Hızla ileri atıldı ve tüm ordu da düzene aldırış etmeden hücum etmeye başladı. Bir tepenin başında gelen orduyu bekleyecekti. Tepede bir Harad Süvarisini indirdikten sonra beklemeye başladı.

Bu sırada, düşman iyice patavatsız saldırmaya başladığında, en öndeki en büyük gemide Kralın Sancağı açıldı. Eomer atı ile beraber tepenin üzerinde dönmeye başladı. Sevinci ile birlikte düşmanın üzerine atıldı. Saldırısı o denli hiddetliydi ki önünde hiç bir yaratık direnemedi ve hepsi de düştü. Savaş meydanını orta yerinde Aragorn ile karşılaşması çok keyifliydi. Birbilerine verdikleri sözde durmuşlar ve kılıçlarını birlikte çekmişlerdi. Birlikte koca bir orduya bedeldiler. Aragorn'un topladığı güçlerle Rohirrim birleşti. Şehrin önünde toplaşan Orkları mızraklarıyla deştiler. Gondordularla birleşerk güçlerini bir araya getirdiler. Düşman doğuya, Nehir tarafına doğru çekildi ve orada toplandı. Orkların neredeyse tamamı yok edilmişti. Kalanlar ise nehire sürüldü. orada ya boğuldular yada kayboldular.

Önlerinde hala dimdik duran bir İnsan ordusu vardı. Hala Sauron'a sadıktılar ve yenilgiden dolayı öfkeliyiler. İki ordu karşılıklı durdu ve fırtından önceki sessizliği andıran bir durgunluk içinde beklediler bir müddet. Aragorn, Eomer ve İmrahil öne çıkarak hücum emri verdi. Karşılarındaki ordu çok sağlamdı. Orklara benzemiyorlardı ve viyaklayıp kaçmaya niyetleri yoktu. O günün akşamına kadar yiğitçe döğüştükten sonra tek biri sağ kalmadı.

Zorlu savaştan sonra Aragorn ile Gandalf şehrin surları önünde önünde buluştular. Vekilharç, Şehri Krala teslim etti...


ALINTI