Konum:Erech Tepesi, Karakök Vadisi, Minas Tirith'in uzak batısı
Köken:Isildur tarafından Númenor'dan getirildiği düşünülmektedir.
Kullanılan Diğer İsimler:Kara Taş

Dağların Kralı'nın Isildur'a yemin ettiği yerde duran taştır. Erech Taşı küre şeklinde yuvarlak ve karaydı. Yarısı toprağa gömülü, diğer yarısı ise Erech Tepesi'nde toprağın üzerinde yükselmekteydi. Taşın toprağın üzerinde bulunan kısmı, neredeyse bir insan boyundaydı, buradan yola çıkarak taşın çapının en az 3.5 metre olduğu söylenebilir.Erech Tepesi, Ak Dağlar'da bulunan Karakök Vadisi'nin girişinde, Gondor'da bulunmaktaydı. Ölülerin Yolu'nun güney kapısı Karakök Vadisi'nin ön kısmında yer almaktaydı.Erech Taşı'nın nereden, nasıl geldiği tam bir muammaydı. Kimileri taşın gökten düştüğüne inanırken, bazıları taşı Númenor'un yıkımından kurtaran Isildur'un Erech Tepesi'ne getirdiğine inanmaktaydı. Taşın Númenor'a nasıl geldiği yahut nasıl yapıldığı ise bilinmemektedir. Taşa, doğanın ya da insan elinin şekil vermiş olması veya taşın bir meteorit olması ihtimaller arasındadır.

Gondor'un genç günlerinde Ak Dağlar'da yaşayan İnsanların Kralı, Isildur'a sadık kalacağına dair Erech Taşı üzerine yemin etmiştir. Lakin Isildur, Dağlı İnsanları Son İttifak Savaşı'nda Sauron ile savaşmaya çağırdığında Dağlı İnsanlar yeminlerini bozmuşlar ve savaşmayı reddetmişlerdir. Isildur da onları, yeminlerini tutana dek ölememeleri için lanetlemiştir. Dağlı İnsanlar, 3000 yılı aşkın bir süre boyunca Ölülerin Yolu'nda yaşayan ölüler olarak kalmışlardır.Zaman zaman Ölüler dağlardan çıkarak Erech Taşı'nın etrafında bir araya gelmekteydi. Karakök Vadisi'nde yaşayan insanlar Taş'tan korkmakta ve Taş'ın yakınına gitmeye cesaret edememekteydiler.

8 Mart 3019'da Aragorn Ölüler'i Erech Taşı'nın yanına çağırmış ve o gece Ölüler'e yeminlerini yerine getirmelerini emretmiştir. Ölülerin Ordusu, Pelargir'e yaptığı yolculukta Aragorn'a eşlik etmiş ve Sauron'un müttefiki olan Korsanların filolarının ele geçirilmesinde önemli rol oynamışlardır. Ölüler, en sonunda Aragorn tarafından içinde bulundukları lanetten azat edilmiş ve huzur bulmuşlardır.