Serverin Genel Özellikleri
%100 Türkçe Bir Oyun
* www.adorablemt2.com Normal Emek Kasmalýk Ws Lik SW
* Uzun Ömürlü Ve Haksýzlýk Yapýlmadan Tamamen Adaletli Bir Sistem.
* Sunucumuz 01.10.2011 Tarihinde Açýlmýþtýr.
* Kesinlikle Edit Satýþýmýz Yoktur. Market Sistemimiz Mevcuttur %18 Oranlý ÝTEM SATILIR[EDÝT DEÐÝL BU]
* Maddi Bir Sorunumuz Olmadýðý Ýçin Kapanma Derdine Artýk SON Asla Kapanmayacaktýr.
* Market'te Taþlar +4 olarak satýlýr ve Epic Surada +Baslýr Max seviyesi +5 tir.
* 55 Level Baþlangýç, Karaktere Göre Ýtemler Ve 5M Para Ýle Oyun Baþlanýr
* Efsun Oranlarý 3500 HP 1000 SP Ve Bütün Diðer Efsunlar %15 Olarak Sabitlenmiþtir.
* Droplar x1000 Herzaman.
* Event Saatleri Ve Günleri için Facebook Ve Sitemizin Event Bölümüne Bakabilirsiniz.
* 5. Efsunu Nesnesini NPC Den Alabilirsiniz.
* Envanterden depo açma özelliði
* At Veren NPC
* Milli Piyango NPC
* Banka NPC
* Yeni Görevler Ve Karþý Krallýk Kesme Görevleri
* Zombi Map Ve (Zombi Map'e 105 Lvl Giriþ Yüzüðü)
* Bazý Dönüþümler Açýktýr: (Çelik ZýrhTurkuaz Zýrha)(MuharebeSiriusa) Vs. Gibi.
* Su Ejderhasý Skilleri Aktif
* Buz Cadýsý Aktife Ve Sabittir (Meydandan Iþýnlayan NPC)
* Kýzýl Ejderha Aktif ve Sabittir (Meydandan Iþýnlayan NPC)
* Patron Boss Kesilince XXX Kiþi XXX Bossunu Kesmiþtir Yazýsýnýn Çýkmasý Aktiftir.
* Metin Kesilince XXX Kiþi XXX Bossunu Kesmiþtir Yazýsýnýn Çýkmasý Aktiftir.
* Turkuaz Zýrhlar Ekli.
* Ox'Da Sorun Yok
* Sorunsuz 3 Yol Savaþlarý.
* Belirli Günlerde Ws Eventleri
* Belirli Günlerde Metin Eventleri
* Belirli Günlere Boss Eventleri.
* Uyku Modu Yok
* 4x1Hit7x10x vs. Hileler Yok
* 250 Level Sýnýrý.
* Tr'Deki Gibi Ýsmin Yanýnda Level
* Tr'Deki Gibi Pazar Kurma
* %100 Sorunsuz Game Dosyasý
* NPC'Den Aldýðýnýz Depo Yüzüðü Ýle Heryerde Depo Açabilme
* Serverda 67 Efsun Yoktur Max. 5 Efsun Basýlýr.
* Oyunun Ýçi Lag Sorunu Yok.
* Max Statu 90
* Basma Ýtemlerinin Çoðu NPC'Lerde
* Yeni Binekler ve Binek Yüzüðü Mevcut
* Haritalara Iþýnlayan Iþýnlanma Yüzüðü

Efsun Oranlarý
15 Savunmalar.
1015 Krtik, Delici
15 Yarý,15 Büyü Þeklindedir.

GM'ler duyarlýlardýr, düzgün Evet yapýlýr, Ve Serverin kendine özgü event mapý vardýr.
(lastik,90 lvl Metni ve Bosslar)


Bunlar Þuan Swmizde Olan Özelliklerdir Ve Yakýnda Aktif Edeceðimiz Özelliklerde Sýrayla Þunlardýr

* Gm Odasý Ýle Oyun Ýçi Online yardým
* Siteden Online Msn Yardým
* Harikalar Diyari Map (Yeni)
* Gm Odasý Map(Yeni)
* Gm Seçimi Yapýlacak Oyun Ýçi
* Avcý Seçimi Yapýlacak Oyun Ýçi
* Þikayet Sistemi Yapýlacak Oyun Ýçin Direk Siteye
* Video Ve Resim Paylaþma Yeri Açýlacak Siteye.
* Forum Açýlacak Siteye.
* Forum Mod Alýnacak Forum Ýçi
* Boss Kesme Derecesi Eklenecek Siteye.
* Metin Kesme Derecesi Eklenecek Siteye.

Ve Ödüllü Yarýþmalar

Yapýlan Ws Eventlerini Kazananlar En Son Toplanacak Ve Kazananlar Arasýnda WS Turnuvasý Yapýlacak Ve Kazanan [KRAL] Eklentisi Alacaktir.
Yapýlan Boss Ve metin Kesmelerde En Çok Olan Arkadaþlarýmýza Hiç Anlaþýlmayan Bir Anda Ödülünün Verilmesi.

Son Olarak

Arkadaþlarýnýzý Ve Çevrenizi Oyuna Kazandýrdýðýnýzda Sizlerde Ödüllendirileceksiniz.