Büyük Zafer

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa gizlice Ankara'dan çıkarak cepheye gitti. Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, Cephe Komutanı İsmet Paşa ile diğer büyük komutanlarla sardırış planı üzerinde konuşmalar yaptı. Böylece taarruz günü 26 Ağustos olarak kararlaştırıldı. Nihayet 26 Ağustos 1922 sabahı ordumuza Afyon'un güneyinden hücum emri verildi. Bu ani baskın karşısında düşman şaşkına döndü. Kurmuş oldukları cephe daha ilk hücumda yarıldı. Altı saat bile dayanamadı. Ordularımız 4 gün gibi kısa birsüre içinde düşmanı her taraftan kuşattılar ve Dumlupınar'da büyük bir meydan savaşı verdiler (30 Ağustos 1922). Bu meydan savaşında düşman orduları perişan oldu. Böylece tarihin en ünlü zaferlerinden birini daha kazandık. Bu savaş tarihe Başkumandanlık Meydan Muharebesi diye geçmiştir. Bu büyük zaferdan sonra Yunan ordusu perişan oldu, komutanları teslim oldu. Yunan ordusu İzmir'e kaçmaya başladı. Hızla ilerleyen Türk ordusu 9 Eylül günü İzmir'i, ertesi gün de Bursa'yı geri aldı. Bütı Anadolu onbir gün içinde düşmandan temizlendi. Büyük zaferin coşkunluğu ile yurdun her tarafında zafer şenlikleri yapıldı.