Hollanda Leeuwarden mahkemesi, virtüel (sanal) cisimlerin de sahipleri için gerçekleri gibi bir korumaya ve değere sahip olduğuna karar verdi. Mahkemenin bu sebepten dolayı, üçüncü bir şahsın, online bir oyunundan virtüel cisimler aşırdığı gerekçesiyle iki genci sırasıyla 200 ve 160 saatlik kamu yararına mecburi iş cezasına çarptırdığı haberi, Hollanda'daki radyo kanalı "Radio Nederland Wereldomroepte" yer aldı.

14 ve 15 yaşlarındaki iki çocuk, 2007 yılının Eylül ayında bugün 13 yaşında olan bir çocuğu bıçakla tehdit edip, "Runescape" adlı online oyunda edindiği bir maske ve muskayı (amulet) kendi hesaplarına geçirene kadar dövdüler.

İddia makamı duruşmada, virtüel cisimlerin sahipleri için somut bir değere haiz olduğunu gerekçe gösterdi. "Runescapedeki" gibi virtüel bir dünyada cisimleri toplamanın ve takaslamanın önemli bir rolü olduğu vurgulandı ve oyuncular için de gerçekteki bir eşya gibi kıymeti olduğu ifade edildi. Bu sebepten bunların sahiplerinden cebren alınmasının hırsızlıkla eş olduğu kaydedildi; müdafaa ise, hukuken bu cisimlerin mevcut olmadığını ve bu yüzden çalınamayacağını söyledi.

Hakimler müdafaanın bu itirazını reddettiler. Kanuna göre elektriğin de materyal değeri olduğu ve bunun çalınmasının da cezaya mucip olduğu belirtildi. Bu bağlamda virtüel cisimlerin cebren alınması da hırsızlık olarak değerlendirilirken, RNW bu kararın Hollandada bu istikamette verilen ilk karar olduğunu dile getirdi.