Genel Ama Detaylı Bir Bakış

Balance Nedir , Etkisi Nelerdir ve Nasıl Değiştirilir ?
Bu oyunda aslında çoğumuzun dikkat etmediği , ancak pvp'lerde neredeyse lvl'den dahi daha çok önemli olan bir etkendir 'Balance Değerleri'.Peki ama bu balance tam olarak ne işe yarar ?
Balance değeri 2 ayrı değer altındadır.Bunlardan birisi Phy Balance , diğeri ise Mag Balance'dır.Bu değerler pvp'lerde verdiğimiz ve bize vurulan damage'i direkt olarak etkileyen değerlerdir.Bu değerlerin artması verdiğimiz damage'i arttırmakla beraber , bize verilen damage'i de direkt olarak azaltıcı etki yapar.Bu değerler sadece üzerimizdeki itemlerin bize verdiği STR ve İNT bonusu ile ve her lvl alışımızda karakterimize verilen 3 stat points'ini harcadığımız STR ve İNT ile değişir.Yani üstümüzdeki itemin SoS , SoM , SoSuN , Garment , Armor ya da '+' olup olmaması , Balance değerlerine etki yapmaz.Str Phy Balance'i , İnt ise Mag. Balance'ı etkiler.Balance değeri oldukça önemlidir ve kesinlikle %100 üzerinde tutulması gereken değerlerdir.Tabii bu her ikisi içinde geçerli değildir.Nuker ve pure nt bir char'ın phy balance değerinin %100 olması mümkün değildir.Aynı şekilde bu durum pure str bir glavier için mag balance'da geçerlidir.Yani pure int charlar'ın Mag. Balance değerini , pure str charlar'ın ise Phy Balance değerini %100'ün üstünde tutmaya çalışmaları gerekmektedir.Her 5 int bonusu , Mag Balance değerini %1 arttırırken , her 5 str bonusu da Phy Balance oranını %1 arttırır.

Mag ve Phy Defans Nedir , Etkisi Nelerdir ve Nasıl Değiştirilir ?
Her karakterin 'c' tuşuna bastığımızda gördüğümüz bir Phy ve Magic Defans oranı vardır.Bu oranlar karşımızdaki monster ya da herhangi bir oyuncunun vuruşunu süzücü etki yaparlar.Bilindiği gibi oyunda 3 farklı protector(Elbise) seçimi vardır.Bunlar Armor , Garment ve Protector olarak adlandırılmışlardır.Bunların kendi aralarında çeşitli farkları vardır.Armor oyunda en yüksek Phy. Defans veren ancak Mag. Defans yönünden oldukça düşük özellikte olan elbise seçeneğidir.Protector ise Armor kadar olmasa da iyi oranda Phy Defans sağlayan ancak bunun yanında Armor'a nazaran çok daha güçlü Mag. Defans veren bir elbise seçeneğidir.Garment ise Armor'un tam zıttı olarak , oldukça yüksek Mag. Defans veren ancak Phy. Defans yönünden de oldukça düşük değerlere sahip olan son elbise seçeneğidir.Bunlar içerisinden char'ın yapılandırmasına göre uygun olan seçilip , giyilmelidir.Çünkü bir char'ın defansını tek etkileyen giyindiği protector çeşidi dışında lvl başına verilmiş olan int/str'ye de bağlıdır.Bu yüzden pure int bir char'ın garment giyinmesi ya da pure str bir char'ın armor giyinmesi oldukça yanlış ve tehlikeli bir seçimdir.Oyunda en önemli seçimlerden biri giyinilecek protector seçimidir.Gerçi zaten oyunda bu seçimler için kalıplaşmış ve neredeyse hepimizin bildiği çeşitli bilgiler vardır.Mesela Blader için Garment ya da Sworder bir char için Protector gibi...Ancak elbette bu durum biraz da server'daki char tipinin yoğunluğuna bakar.Örnek olarak eğer bulunduğunuz server'da İnt char youğunluğu varsa o zaman Magic Defans'a daha çok önem vermeniz gerekir gibi...Aynı zamanda defans değerine etki edici skill'ler de bulunmaktadır.Cold'da bulunan Frost Guar Series (Buff) ve Cold Armor (Pasif) Phy Defansı arttıran , Fire'da bulunan Fire Protection Series (Buff) ise Mag. Defansı arttıran skill'lerdir.Yine Bicheon mastery'sinde bulunan Shield Technique Series'de shiled kullanan char'ların kullanabildiği , kısa süreli ancak oldukça yüksek miktarda Phy. Defans vermektedir.

Parry Ratio Nedir , Etkisi Nelerdir ve Nasıl Değiştirilir ?
Parry Ratio oyunda hem Mag. hem de Phy Defans özelliklerini bir arada taşıyan en önemli defans unsurlarından biridir.Karşıdaki kişinin Attack Rate özelliğini kırıcı etki yapar ki bu da direkt olarak hem Mag. hem de Phy. hasarın size daha düşük etki etmesi anlamına gelir.Parry Ratio özelliği üzerinizde bulunan itemler ve çeşitli buff'lar ile değiştirilebilen bir özelliktir.Eğer üzerinizdeki elbiselere bakacak olursanız , orda her birinin kendine göre bir Parry Ratio değerinin olduğunu görürsünüz.Üzerinizdeki itemlerin verdiği değerlerin toplamı kadar Parry Ratio'nuz bulunur.Ancak bu değeri Lightning mastery'sindeki 1'i pasif diğer ise buff olmak üzere 2 skill'le daha desteklemek ve arttırmak mümkündür.Bunların adları : Concentration Series (Buff) ve Heaven's Force (Pasif)'dur.Ayrıca itemlerinizdeki Parry Ratio değerlerini de Jade Tablet of Dodging ve Ruby Tablet of Dodging tabletleri ile değiştirmeniz mümkündür.Jade Tablet of Dodging Ruby Tablet of Dodging'e göre etkisi daha yüksek olan ve iteme ekstra olarak eklenen , Ruby Tablet of Dodging ise itemin orjinal Parry Ratio'sunu değiştiren tablettir.

Attack Rate Nedir , Etkisi Nelerdir ve Nasıl Değiştirilir ?
Silahlara dikkat edecek olursak , burda bir alt ve bir üst limit olarak Phy ve Mag. Attack değerlerinin sıralandığını görürüz.Attack Rate işte burda devreye giren bir stats'dır.Attack Rate ne kadar yüksek olursa , bu damage aralığından yüksek olanı vurma ihtimali o kadar artar.Bu da doğal olarak damage'in artması anlamına gelir.Attack Rate her silah için farklı değerlerde olan bir özelliktir.Attack Rate'i değiştirmek ya da arttırmak için 4 farklı seçenek vardır.Bunlardan 2'si tablet ile diğer 2'si ise Pacheon Mastery'sinde bulunan 1'i pasif , diğeri ise buff olan iki skill'dir.Tabletlerin adı Jade Tablet of Strike ve Ruby Tablet of Focus'dur.Bunların ilki silaha bonus olarak Attack Rate verirken , diğeri de silahın orjinal Attack Rate özelliğini değiştirmektedir.Skill'ler ise isim olarak Mind Concertration (Pasif) ve Hawk Training Series (Buff)'dir.Yalnız Hawk Training Series'in 2. skill'i yardımcı bir pet çıkartmakta bu pet de sizinle birlikte hedefe damage vermektedir.

Phy Attack Değeri Nedir , Etkisi Nelerdir ve Nasıl Değiştirilir ?
Oyunda temel olarak 2 çeşit karakter yapılandırması vardır.Bunlardan biri Pure Str dediğimiz , silah olarak bazı istisnai durumlar hariç , Blade , Glavie ya da Bow kullanan char tipidir.Bu char tipleri için muhim olan phy. attack değeridir.Bu değer lvl alındıkça verilen Str , üzerimizdeki itemlerden gelen Str bonusu ve elimizdeki silahın sahip olduğu Phy Attack değerine göre değişir.Fire'da bulunan Flame Devil Force (Pasif) ve Flame Body Series (Buff) Phy Attack değerini arttırıcı etki yapar.İtemdeki Phy Attack değeri ise Ruby Tablet of Courage ile değiştirilebilmektedir.Bu değerdeki 1 puanlık artış , size skill'lerinizi kullanırken , skill'in özelliğinde er alan Phy Attack power'in yanındaki %'lik değere göre değişir.Örnek olarak %250'lik bir değere sahip olan skill'de Phy Damage'deki 1 puanlık artış size en az 2.5 damage olarak etki eder.

Mag. Attack Değeri Nedir , Etkisi Nelerdir ve Nasıl Değiştirilir ?
Oyundaki diğer temel yapılandırma şekli Pure İnt olan , silah olarak yine bazı istisnai durumlar hariç , Sword , Bow ya da Spear kullanan char tipidir.Bu char tipleri için de muhim olan Mag. Damage değeridir.Aynı şekilde lvl başına verilen İnt , üzerinizdeki itemlerden gelen İnt bonus ve silahınızın sahip olduğu Mag. Attack değerine göre değişir.Yine bu değeri de Lightning'de bulunan Piercing Force Series (Buff) ile arttırmak mümkündür.Silahın Mag. Attack değerini değiştirmek ya da arttırmak ise Rub Tablet of Philosophy ile mümkündür.Yine bu değerde de yapılan bir puanlık artış , skill'iniz ile daha büyük oranda damage etkisi sağlar.Örnek olarak %250'lik değere sahip bir skill'de 1 puanlık artış 2.5 damage'lik bir hasar artışı sağlar.

Dikkat : İtemlerinizdeki Parry Ratio özelliği , Phy Defans , Mag. Defans değerleri ve silahınızdaki Mag Attack Power , Phy Attack Power değerleri , iteminizin SoS , SoM , SoSuN ya da '+' olmasına göre değişir.

Phy Reinforce ve Magic Reinforce Nedir , Etkisi Nelerdir ve Nasıl Değişir ?
Üzerimizdeki elbise ve itemlere baktığımızda , alt taraflarda Mag. ve Phy Reinforce değerleri görürüz.Bu değerler itemin + oluşu , SoS , SoM , SoSuN oluşuna bağlı olarak değişir.Yine bu değeri Ruby Tablet of Spirit (Mag. Reinfore) ve Ruby Tablet of Life (Phy Reinforce) ile değiştirmek mümkündür.Bunların yanında bu özellik üzerinizdeki itemlerin Protector , Armor ve Garment olmasına bağlı olarak değişir.Armor çok yüksek oranda Phy Reinforce değerine sahip iken , Mag. Reinforce değeri olarak da en düşük özellikteki seçenektir.Protector ise Armor'a nazaran daha az Phy Reinforce , ancak daha fazla Mag. Reinforce Değerine sahiptir.Garment ise Oldukça yüksek Mag. Reinforce değerine sahip iken , en düşük Phy Reinforce etkisi gösteren elbise seçeneğidir.Elbiseler yanında silah ve -varsa- kalkan'da bu değeri arttırıcı özellik gösterirler.Reinforce char'ınızın verdiği Mag. ve Phy damage'i arttıran bir özelliktir.Ancak etkinliği oldukça düşüktür.Bu yüzden sakın Pure STR bir char'ınıza , damage'im azalacak diye kaygılanarak Armor giyinmeye yahut Pure İNT bir charınız varsa Garment giyinmeye kalkmayın.Etkisi oldukça düşük olduğundan oyunda belki de kimsenin dikkat etmediği bir değerdir.Ancak yine de sadece silahınızda bu özelliğe dikkat edebilirsiniz.Çünkü bu değere en çok etki silahtadır.Silahınızdaki bu değeri arttırmak için Ruby Tablet of Warriors (Phy Reinforce) ve Ruby Tablet of Meditation (Mag. Reinforce) kullanmanız gerekmektedir.

İmnue Nedir ?
İmnue 's' tuşuna bastığınızda Force serisinde bulunan Fire , Cold ve Lightning Mastery'lerindeki ilk skill'lerdir.Her birinin farklı özellikleri bulunmaktadır.Cold İmnue'si hedefi yavaşlatma ve dondurma özelliğine sahiptir.Ancak Cold İmnue'sinde bug bulunmaktadır.Bu bug yüzünden karşınızdaki eğer bir başka oyuncu ise , yavaşlatma efektinin sadece görüntüde olmaktadır.Yani rakibiniz eğer bunun bilincinde ise size seri olarak vurmaya devam edebilir.Bunun yanında Cold İmnue'si Fire ve Lightning'e nazaran çok daha düşük damage'e sahiptir.Bu yüzden Cold daha çok ölmeme amaçlı ya da kaçan bir rakip varsa kaçmasını engelleme amaçlı kullanılmaktadır.Fire İmnue'si ise en yüksek damage'e sahip olan İmnue'dir.Bunun yanında karşı tarafı yakarak belirli zaman içerisinde rakibe damage vermektedir.Bu yüzden PvP'lerde oldukça avantajlıdır.Belki Cold Blader char'a sahip kişiler bunun yanlış bir seçim olduğunu düşünebilir , ancak Cold İmnue'si ile Yatır-Batır skill'lerinde aksaklık yaşanması bunun doğru bir seçim olmamasının sebebidir.Lightning İmnue'sinin avantajı ise aynı anda yakın mesafede bulunan 3 kişiye damage verilmesini sağlaması ve karşı tarafın Parry Ratio'sunu düşürerek daha fazla damage verilmesini sağlamasıdır.Lightnin hızlı lvl kasma düşüncesi içerisinde iseniz size çok büyük avantaj sağlayacak İmnue'dir.Ancak Lightning İmnue'sinin de Fire'a nazaran düşük damage'e sahip olması , Fire'a karşı arka planda kalmasının sebebidir.

İnt mi Yoksa Str mi ?
Bu soru oyunda açacağınız char seçiminde cevaplandırmakta en çok zorluk çektiğimiz sorudur şüphesiz.Pure İnt bir char oyunda çok yüksek hasarlar verirken can yönünden sıkıntı çekmektedir.Pure Str bir char ise damage olarak daha düşük özellikte olmasına karşın , daha fazla cana sahip olması sebebiyle daha rahattır.Aslında burda bir denge söz konusudur.Pure İnt char tipini ele alırsak , 3 farklı silah kullanımı söz konusudur.Bunlar Sword , Spear ve Bow'dur.Bunlardan Spear , defans yönünden daha zayıf , ancak damage yönünden Sword ve Bow'a nazaran daha güçlü bir seçimdir.Spear kullanan bir char'ın tek hedefi vardır : Yanına yaklaştırmadan öldürmek.Çünkü karşı tarafın tüm saldırılarına açık olan bu seçim , rakibin yanına gelmesi ile , canının da az olmasından dolayı çok sıkıntı çeker.Spear'da amaç 3 - 4 skill ile karşı tarafı yıkmaktır.Ancak karşınızda elinde shield bulunan ve shield'inin Block Ratio'su yüksek olan biri varsa Spear char'ların işi oldukça zorlaşır.Karşı tarafın atılan nuke'lerden herhangi birini block'laması durumunda Spear'in PvP'den galip çıkma ihtimali çok azalmış demektir.Sword ise damage yönünden daha geri planda kalsa dahi , Shieldî ile defansını kuvvetlendirmiş olması sebebi ile PvP'lerde her zaman 2. hatta 3. - 4.... şansa sahip char tipidir.Block Ratio değeri yüksek bir shield ile PvP'lerde etkili olma şansları vardır.Aynı zamanda damage olarak da yine tatmin edici ve ürkütücü rakamlara ulaşabilmektedirler.Ölümcüllükleri yine tartışılmayan char tipidir.Aynı zamanda Pure İnt bir char elindeki silaha bakmaksızın hızlı şekilde lvl kasabiliyor olması da diğer bir avantajıdır.İnt yapılandırması için bir diğer seçenek Bow'dur.Bow daha çok Pure Str ve Hybrid yapılandırmaları için tercih ediliyor olsa da İnt için de uygundur.Pacheon'da bulunan Critic arttırıcı ve %350'lik damage katlama oranına sahip skill'leri sayesinde Pure İnt bir Spear'dan dahi daha fazla hasara ulaşmaları mümkündür.Ancak buna karşın ne bir Spear kullanan char kadar cana ulaşabilir ne de elinde shield olmadığından saldırıları block edebilir.Bu yüzden Pure İnt Bowman yapılandırmasında amaç rakibi asla yaklaştırmamaktır.Kısa aralıklarla critical tutturarak rakibi indirmek amaçlanır.Pure Str char içinse yine 3 çeşit silah tercihi mevcuttur.Bunlardan Glavie Blade'e nazaran daha çok hasar verebilen ve daha hızlı lvl kasan seçenektir.Heuksal'da bulunan Cheolsam Force (Pasif) Skill'i ile en yüksek cana ulaşan char tipidir.İnt char'ların korkulu rüyası olan glavie'in bu özelliği her hangi bir atağı esnasında Crit çekmesi durumunda yüksek damage'e ulaşmasıdır.Bunun dışında Stun eden skill'lerinin olması ve yine rakibi ileriye fırlatarak heal potu içerek kendini koruması STR char seçiminde Glavie 1. sıraya tasımaktadir.Buna karşın Blade char'ların ise en büyük özelliği , bir glavier kadar olmasa dahi yüksek miktarda cana sahip olması , shield'ı ile damage block'laması ve Yatır-Batır skill'leri ile hem karşı tarafa hasar verirken , bir yandan da can doldurmasıdır.Blader bir char'ın shield'ının BR'si yüksek olması durumunda ve üzerindeki itemlerin kliteli olması halinde ölümsüz olduğu bilinen bir gerçektir.Ancak karşı tarafa verdiği hasarlar ne Pure İnt bir Char'la ne de Pure Str bir Glavier ile kıyaslanamaz.Bu yüzden Blade kullanan bir char'ın yüksek damage'e ulaşması üçün elideki silahın Phy Attack değerini , Attack Rate ve Critical değerini yüksek tuması şarttır.Bunun yanında silahının da +5 ve üzeri olması ana şartlar arasındadır.Son seçenek Pure Str Bowman ise yaklaşık olarak Blader kadar cana sahip olmaktadır.Glavie(Stun ve KnocBack) ve Blade'e nazaran defansif yönü düşük olmasına karşın , Critical ve %350 katlama oranına sahip skill'leri ile ölümcüllüğü en yüksek olan Str yapılandırmasıdır.En hızlı kasan Str yapılandırmasıdır.Pure İnt bir char'a tek vurması sağlam bir critical ile oldukça mümkündür.En yüksek damage'e ulaşan Str yapılandırmasıdır.Bunlar içerisinden sizin stratejinize uygun olanı seçmeniz gerekmektedir.

Shield'da Bulunan Block Ratio Değeri Neye Yarar ?
Bu değer Shield'ınızın Block çekme ihtimalini arttıran ihtimalin rakamsal değeridir.SoS , SoM ya da SoSuN olmayan bir shield için maksimum Block Ratio (BR) değeri 20'dir.Bu değer SoS için 24 , SoM için 26 ve SoSuN için 28'dir.Bu değeri Ruby Tablet of Agility ile değiştirmek mümkündür.Shield'in + olmasından çok BR'sinin yüksek olması , shield'in hem kalitesi hem de fiyatını arttıracak niteliktir.

Critical Nedir , Neye Yarar ?
Her Silah'ın bir Critical değeri vardır.Bu değer size saldırı esnasında belirli bir ihtimalle , vuracak olduğunuz hasarın yaklaşık 2 katı hasar vurmanızı sağlar.Ancak bu durum Nuke'ler için geçerli değildir.Bu Critical değeri ne kadar yüksek olursa , char'ınızın saldırı esnasında Critical vurma ihtimalini arttırır ki bu da hedefi öldürmenizi kolaylaştıracaktır.Critical değeri , silahın SoS , SoM ya da SoSuN oluşuna ve Blade , Sword , Glavie , Spear ve Bow oluşuna göre maximum değerinde farklılıklar göstermektedir.Normal bir Blade ve Sword'da Critical değeri max 13 ike Bow , Spear ve Glavie'de 16'dır.Bu değeri de değiştirebileceğiniz bir tablet mevcuttur.Tabletin adı : Ruby Tablet of Challenge'dır.

Sp Farm Nedir , Neden Yapılır ?
Skill tablosuna baktığımızda 7 farklı Mastery ve bu Mastery'lerin lvl'lerini görürüz('s').Sp Farm ; Char'ın kendi lvl'i ile skill tablosundaki mastery lvl'leri içinde en yüksek olan arasında fark bırakmamız durumunda , kesilen monster'lardan daha az ex alma , buna karşın daha fazla sp ex'i alma durumudur.Örnek olarak Fire Mastery 19 , Cold Mastery 15 , Lighting Mastery 16 , Heuksal Mastery'si 20 olan bir char'ın , kendi lvl'i de 22 olduğunu düşünürsek , bu char sahibi 2 LvL'lik Sp Farm(Gap) yapmaktadır.Sp farmın yapılma sebebi ise , charın karakterine uygun , yani gerekli skill'leri eksiksiz vererek , class'ında en sağlam char'a ulaşmaktır.Sp Farm için 2 seçenek mevcuttur.Ya maksimum lvl seviyesine (80) ulaşmadan Sp Farm yaparak ve sp biriktirerek , LvL 80 olduğunuzda hemen job kasmaya , oyunda eğlenmeye başlarsınız , ya da hızlıca maksimum lvl'e ulaşıp , daha sonra skill'lerinizi 71'e çekerek bir süre Sp kasmak , sp ihtiacınız bittikten sonra oyunda Job kasmaya , eğlenmeye başlarsınız.Ancak burda dikkat edilmesi gereken , özellikle Pure İnt bir char'a sahip iseniz , skill yönünden zayıf bir char ile , lvl kasma esnasında ölme riskinizin yüksek olduğudur.

Job Nedir , Nasıl ve Neden Yapılır ?
Oyunda 3 farklı Job yani meslek vardır.Bunlar Trade , Thief ve Hunter'dır.Her birinin farklı amaçları vardır.Oyunun adından gelen doğası ile alakalı olarak Trade : Ticaret , Thief : Hırsız ve Hunter : Thief Avcısı yani bir nevi polis gibidir.Bunların içinde altın olarak en karlısı Trade'dir.Ancak yüksek lvl oyuncuların bir çoğu bu mesleği sıkıcı olduğu sebebi ile tercih etmemektedir.Thief ve Hunter'lık ise aksiyon dolu ve kişiyi eğlendiren meslekler'dir.Ayrıca Thief'liğin fazla olmamasına karşın altın getirisi de vardır.Çaldığınız malları Thief Şehrine Bandit Return Scroll ile ışınlanarak satmanız yeterli olacaktır.Tüm Job'lar için bir alt lvl sınırı vardır ve bu sınır Lvl 20'dir.Lvl 20 olduktan sonra yapmanız gereken char cinsiyetine uygun İdentity Card(Hunter) Thief Suit(Thief) Trader Flag(Trader).Bu flag'ların hepsinden içinizde ya da deponuzda(Storage) bulundurun.Elbet zamanı geldiğinde kullanaksınız.Yapmak istediğiniz meslek hangisi ise , o mesleğe ait flag'ı , 'ı' tuşuna basıp , char resinin olduğu bölümdeki sağ alt köşeye yerleştiriniz.Eğer Hunter iseniz yapmanız gereken tek şey , etrafta gezip , thief aramak olacaktır.Hunter'lıkta amaç , thief'leri kesmektir.Eğer Thief iseniz , yanınızda kesinlikle Bandit Return Scroll , Stable Master'dan alabileceğiniz bir miktar pet heal potu ve yine bu npc'de Trade seçeneğinde bulunan , lvl'inize uygun bir miktar deve yahut at bulundurmanız gerekmektedir.Sonra yapmanız gereken , 2 ve üzeri ıldız seviyesinde mal taşımakta olan Trader'ları beklemek ve avlamaktır.Ancak dikkat edilmesi gereken etrafta lvl'ce sizden daha yüksek hunter olmaması ve saldıracağınız kervan'ın sahibinin sizden güçsüz olmasıdır.Aksi taktirde ölümünüz kaçınılmazdır.Eğer kervan buldu ve güvenli şekilde yatırdıysanız , devenizi çıkartıp yerdeki malları toplayın ve ardından , yanınızda taşıdığınız Bandit Return Scroll'a basarak ışınlanmanızdır.Thief'lik de bir diğer önemli unsur'da 'c' tuşuna bastığımızda , karşımızdaki ekranın sağ alt köşesinde bulunan Arrange Point değeridir.Bu değer 3000'i geçtikten sonra , Wanted olursunuz.Eğer Trade yapacaksanız , gerekli olan Trader Flag'ı 'ı' tuşuna basarak , char resminin sağ alt köşesindeki kutuya yerleştirmeniz gerekmektedir.Daha sonra gidip , Stable Master'dan bir miktar pet heal potu , yine lvl'inize uygun at ya da deve almanız gerekmektedir.Daha sonra bulunduğunuz şehirdeki Specialty Shop'a gidip , devenize mal yüklemeye başlayın.Burda dikkat edilmesi gereken husus , malı yüklerken karşınıza çıkan ekranın altında bulunan yıldız sayısıdır.Bu yıldız 2 ve üzeri olduğunda , ouncu thief'lerin de hedefi haline gelirsiniz ki , bu işinizi iice zorlaştıracaktır.Aynı zamanda belirli periyotlar ile çıkan npc thief'lerinin sayısı da trade lvl'inize yani almış olduğunuz malın yıldız olarak karşılığına göre artacaktır.Eğer tek yıldızlık bir Trade yapacaksanız , devenize 2 yıldız olana kadar mal alın.Daha sonra tek tek aldıklarınızdan satarak , yıldız sayısı 1 olana kadar devam edin.Yıldız sayısı 1'e indiğinde gitmeye hazırsınız demektir.

Trade Altın Kasmak İçin Mantıklı mıdır ?
Trade atmak , çoğu kişi için altın kasmak anlamına gelmektedir.Ancak bu en mantıksız yöntemdir.Eğer bir hunter'ın eşlik etmediği bir trade'den bahsediyorsak , bu trade işleminin minimum 45 dakka sürmesi söz konusudur.Bu zaman içerisinde lvl'inizdeki monster'ları keserek hem lvl kasmak mümkündür , hem de düşecek bir item ile (Lvl'e bağlı olarak değişebilir) bir Trade boyunca edilecek karı elde etmek mümkündür.Özellikle Lvl 20 - 40 arası , çok yüksek olan item düşürme ihtiali yüzünden , bu lvl'lerde Trade atmak , oldukça mantıksızdır.Kaldı ki yine bu lvl'lerde Trade esnasında ölmek ve kervanın başarısızlık ile sonuçlanması söz konusudur.O yüzden Trader'lık altın kasmak için önereceğim son yöntemdir.

Kurt Almam Şart mıdır , Avantajları Nelerdir ?
Kurt almak lvl 20 olana dek altın yönünden sizleri oldukça zorlayacak bi masraftır.Ancak lvl 20 sonrası , düşen itemlerin artan fiyatları ile , Kurt almak mümkün hale gelmektedir.Avantaj olarak ise , saldırdığınız monster'a sizden bağımsız olarak damage vermesi , monster'ı kesme hızını arttırmakta , bu sayede de daha kısa zamanda daha fazla ex kasmanızı yani diğer bir değişle lvl almanızı sağlamaktadır.Bu yüzden olmazsa olmaz olmasa da , imkanlar uygun olduğunda alınası yüksek bir ekstradır.

Ticket Nedir , Neye Yarar ?
Oyunda her monster'ın sizin lvl'inize göre verdiği sabit bir ex miktarı vardır.(Not : Sp farm varsa alınan ex miktarı değişir)Ticket kestiğiniz herhangi bir monster'dan aldığınız ex ve sp ex.'ini 3 saatliğine 2 kat arttıran ve bu sayede lvl almanızı kolaylaştıran bir scroll'dur.Almak için yapmanız gereken www.silkroadonline.net adresinde normal id ve pass ile login olduktan sonra , Item Mall linkine girerek , kredi kartı bilgilerinizi ve almak istediğiniz silk miktarını belirterek silk almaktır.Daha sonra oyundan en sağ alt tarafta Item Mall seçeneğine tıklayarak , burdan Expendables/Special bölümüne girmek , burdaki Ticket'lardan size maddi yönden uygun olanı seçmektir.İçinize yerleşen scroll'a mouse ile sağ tıkladığınız anda , ticket işlemeye başlayacaktır.3 saat süre boyunca kestiğiniz monster'lardan 2 kat ex ve sp ex almaya başlarsınız.Ancak 8 kişilik bir partide iseniz ticket'ınız zamanını durdurur.Bu durum sayesinde kasma yerinize gidene kadar 8 kişilik partiye girerek Ticket sürenizin boşa gitmesini de engellemiş olursunuz.

Hack'lenme , Çalınma ve Soyulma Gibi Durumlardan Nasıl Korunabilirim ?
Özellikle yüksek lvl'de bir char sahibi iseniz en büyük korkulardan biri de char'ınızın hack'lenmesi yahut soyulmasıdır.Bu durumdan korunmanın öncelikli yolu , id'niz ile , oyundaki char isminizin aynı olmamasıdır.Bunun yanında id'nize kayıtlı olan mail adresinizin , başkalarınca bilinmemesi , msn'de kullanmadığınız bir mail olması da önelidir.Bunun dışında oyunda alış-veriş işlemlerinizi tanımadığınız kişiler ile kesinlikle stall aracılığı ile yapın.Çünkü Exchange sistemi ile id ve pass çalınmasını sağlayan programların varlığı bilinmektedir.Bunlar dışında da eğer halen rahat edemiyorsanız , haftada 1 kez , bot ya da paylaşım sağlayan programların bulunmadığı bir bilgisayardan , şifrenizi düzenli olarak değiştirebilirsiniz.

Lvl Kasma Esnasında Nelere Dikkat Etmeliyim ?
Bu durumu yorumlamak için char build şekliniz oldukça önemlidir.Oyunda tüm char tiplerinin lvl 30 ve civarında yeni skill'leri açılmakta ve char'lar güçlenmeye başlamaktadır.İşte bu lvl'e kadar str ve int char tipleri için farklı durumlar söz konusudur.Pure int char'lar bilindiği üzere canı az olan ve bu yüzden özellikle lvl 30 olup , nuke skill'lerini verinceye dek , sürekli ölüm sıkıntısı içerisinde olurlar.İşte bu yüzden int char'ların lvl 30 oluncaya dek , kendisine turuncu olarak görünen (sizin lvl'inizden 2 ile 4 lvl yüksek olan monsterlar) monster kesmeye kalkması ölüme davetiye gibidir.Ancak str char'ların can sıkıntısının olmaması , kendilerine turuncu olan monster'ları kesme hakkı doğurur.Bu sayede str char tipleri , kestikleri monster'lardan kendi lvl'lerinde item düşürme şansına sahip olurlar.Ki bu da altın masrafı yönünden büyük bir artıdır.İnt char tiplerinin durumu dengelemek adına yapabilecekleri en iyi şey , lvl 30 oluncaya dek muhakkak Armor elbise kullanmalarıdır.Çünkü lvl 30 oluncaya dek , sadece 2 adet monster çeşidi , magic hasar vermektedir(Earth Taoist ve Yeowa).Kaldı ki zaten build esnasında verilmiş olan int sayesinde int char'lar o lvl'ler için yeterince mag. defansa sahip olurlar.Ancak diğer bir soru vardır ki , bu da hızlı lvl kasmak adına , çeşitli soru ve sıkıntıları doğurmaktadır.Bu : 'Kendi lvl'imizde , ya da kendimizden daha yüksek lvl'de yaratık mı kesmemiz , lvl kasma hızımız için doğru seçenektir' sorusudur.Bu soru da char tipleri için değişkenlik gösterir.Eğer pure int bir char sahibi iseniz daha şanslısınız demektir.Lvl 30 olduktan sonra vermiş olduğunuz nuke'ler sayesinde hızlı şekilde monster kesmeye başlarsınız.Dikkat etmeniz gereken şey , sizin lvl'iniz de bir monster ile , size turuncu olarak görünen bir monster'a kac adet skill harcadığınızdır.Aynı sayıda skill kullanmanız durumunda , kendinizden yüksek lvl'li monster'ları kesmeniz sizin için mantıklı olanıdır.Ancak str char'lar için bu eldeki silaha bakmaktadır.Eğer elinizde +4 ve üzeri bir silah yoksa , kendinizden yüksek lvl'deki monster'ları kesmek sizler için işkence gibidir.Fazla ex alındığı doğrudur(Monster başına) ancak muhim olan hızlı kasmak ise , dikkat edilmesi gereken ne kadar zamanda ne kadar ex alındığıdır.Bunu da anlamak için , belirli bir zaman belirleyerek (örneğin 1 dakika gibi) kendi lvl'inizde kaç adet ve kendi lvl'inizden yüksek kaç adet monster kestiğinize bakın.Bu sayede hangisinin karlı olduğunu göreceksiniz.

Trade Mantıksız İse Altın Biriktirmek İçin Ne Yaplamıyım ?
Özellikle lvl olarak 42 sınırı geçildiğinde , char sahiplerini yeni bir tehlike beklemektedir.Bu tehlike değişen heal ve mana potu , bir anda katlanmış olan silah ve elbise fiyatlarından kaynaklanması olası olan altın sıkıntısıdır.Bu durumlarda benim önerim , kendi lvl'inizden 2 ve 4 lvl arası düşük lvl'e sahip monster'ları kesmeniz olacaktır.(Yani açık yeşil görünen)Bu sayede , monsterların size az hasar vermesi sebebiyle daha az heal potu kullanırsınız.Bu ilk artıdır.Ama daha da mühim olan , çok hızlı monster kesmenizi sağlaması ve bu durumun da item düşmesi ihtimalini katlamasıdır.Diğer yöntem ise yine int char'ları sıkıntıya sokan , düşük kalitede item alarak ilerlemektir.Canı az olan pure int char'ların bu yöntemi tercih etmesi , ölme riskini artırmaktadır.

Uniqe Monster'lar Ne İçin Var , Kesmemin Artısı Nedir ?
Bilindiği gibi 20 lvl'den başlayarak oyunda 4 tane unique monster bulunmaktadır.Bunlar : Tiger Girl (Lvl 20) , Uruchi (Lvl 40) , Isyutaru (Lvl 60) ve Lord Yarkan'dır(Lvl 80).Öncelikle her hangi bir unique monster'ı kesmek istiyorsak , bunun için öncelikli koşul , uniqe monster'ın lvl'inden en az 8 lvl daha yüksek lvl'de olmanızdır.Aksi taktirde unique monster'ların spawn ettikleri monster'lar sebebiyle ölme riskiniz çok yüksektir.(Lord Yarkan için bu durum geçerli değildir.)Unique monster kesmenin tartışılmaz artısı , server'da o anda online olan tüm oyuncuların ekranlarında , sizin adınızın yazmasıdır.Bu sayede bir nevi char'ınızın reklamını yapmış , ani kendinizi tanıtmış olursunuz.Sonuçta bu oyunda hepimizin amacı güçlü bir char oluşturmak ve char'ımızın güçlü olduğunu kanıtlamaktır.İşte kanıtlama noktasında unique monster'lar oldukça iyi bir araçtır.Her 3 ila 6 saat arasında değişen aralıklar ile , unique monster'lar spawn olmaktadır.Hepsinin belirli sayıda ve belirli alanda spawn yerleri vardır.(Bunu site içerisinde bulabilirsiniz)Yapılması gereken , seçtiğiniz bir unique monster'ın spawn oluşundan 3 saat sonra , spawn alanına gitmektir.Unique monster'ı bulma ihtimalinizi arttırmak için de , en sık spawn noktası olan ve diğer spawn noktalarına geçişi kolay olan yerlerde beklemektir.

Silahıma ya da Diğer İtemlerime + Basarken Dikkat Etmem Gerekenler Nelerdir ?
'+' basacağınız itemin , öncelikli olarak bu işlemi hak edecek nitelikte olması gerekir.Yani misal olarak + basılacak item bir blade ise , bu blade'in critical , phy attack power (%) yönünden kaliteli olması gerekir.Dikkat edilmesi gereken diğer bir durum , silaha uygulanacak + işleminin , başarı ile tamamlanması durumunda , yapılan masrafın daha sonra item satılırken çıkarıp , çıkaramayacağıdır.Çünkü lvl 1 olan bir blade'e '+' basmanın , zarar etmekten başka bir açıklaması yoktur.Bunun dışında son önemli husus , '+' basacağınız itemi ne kadar süre kullanacağınızdır.Misal olarak , lvl 34 bir char'a sahip bir oyuncunun , elindeki silah'a '+' basmayı denemesi oldukça gereksizdir.Sebebi ise , silahı lvl 35 olunca değiştirecek olmasıdır.Benim sizlere önerim , lvl 42 altındaki silah ve diğer item ihtiyaçlarınızı , '+' lı olarak bulundurmak istiyorsanız , bunu hazır alarak gidermenizdir.Çünkü 42 lvl öncesi itemlerin , satış esnasında sizi zarara sokma ihtimali çok yüksektir.

PK Nedir , Olunması Halinde Ne Yapılmalıdır ?
Oyunda lvl 20 olana dek , beginner adında bir koruma söz konusudur.Lvl 20 olduktan sonra , oyuncuların , diğer oyuncuları , PvP Cape ya da Job şartı olmaksızın öldürme şansı doğar.Ancak bu durum , ölen kişinin değil , öldüren kişinin alyhinde bir oladır.Lvl 20 üzeri iseniz ve sizin gibi yine lvl 20 üzeri bir oyuncuyu kesti iseniz , PK moduna geçersiniz.Bunu anlamanın en kola yolu char iminizin kırmızı olarak görünmesidir.Bu durumdan kurtulmanın 2 yolu vardır.İlk seçenek , üzerinizde ve içinizde bulunan tüm itemleri , storage'e koyarak , kendinizi bu statüden kurtarıncaya kadar diğer oyuncuların kesmesine izin vermek , hatta kesmelerini istemenizdir.Ancak bunu yapmadan önce , tüm SP'nizi harcamaya çalışın.Çünkü monster keserken ya da job esnasında ki ölümler dışında PK iken öldüğünüzde Sp'niz de aynı ex.'iniz gibi gitmektedir.Diğer bir seçenek ise , oyuncu sayısının az olduğu yerlere giderek , monster kesmektir.Belirli miktarda monster kestikten sonra Pk modundan kurtulunur ve isminiz tekrar beyaz olarak görünür.Ancak bu oldukça risklidir.Pk olmuş bir oyuncunun kesilmesi durumunda , ihtimal ile içindeki ve üzerindeki itemlerin düşmesi söz konusudur.Bu yüzden ilk seçenek genelde daha çok tercih edilendir.

Görevleri Eksiksiz Yapmamın Bir Artısı Var mıdır ?
Oyunda ortalama olarak her 2 lvl'de bir yeni bir Quest yani görev açılmaktadır.Bu görevlerin en güzel yanı , sizin o anda sahip olduğunuz lvl'e göre monster kestirmesidir.Ancak lvl 1'den lvl 29'a kadar çok sık şekilde görev bulunmaktadır.Bazen lvl atladığınızda 2 - 3 tane yeni görevin açıldığını görürsünüz.Bu yüzden bazı görevleri geciktirir ve bu geciktirme sebebi ile görevin size sunacağı bonus ex. miktarını , artık pek de anlamı olmayan rakamlarda kalmasına sebep olursunuz.Özellikle bu durum Sp Farm yapmadan ilerleyen oyuncularda sık gerçekleşir.Oyunda tüm görevleri bitirmenin bir özelliği yoktur.Ancak bazı görevlerin bir biri ile bağlantılı olması , atlamış olduğunuz bir görevin , ilerde başka ir görevi alamamanıza sebep olması söz konusudur.Sizlere önerim , lvl 42'ye kadar olan görevleri , yetiştirememeniz halinde , tekrar geri dönmemenizdir.Ancak 42 sonrası görevlerin , lvl 60 ve sonrasındaki görevlerin alınmasında şart oluşu sebebiyle , aksatılmaması gerekmektedir.Bu duruma dikkat edilmelidir.

Yüksek Lvl Yardımı İle Lvl Kasmak Avantajlı mıdır ?
Oyunda önceden ya da oun esnasında , size göre daha yüksek lvl'de arkadaşlar edinmeniz ya da böle arkadaşlarınızın olması söz konusudur.Böyle durumlarda Knight Online tabiri ile CivCiv'lik imkanı ortaya çıkar.Ancak Silkroad'da maalesef bu imkan kısıtlıdır.Lvl 18-20 olduktan sonra , bir başkası yardımı ile lvl kasmak , emin olun kendi kendinize lvl kasmanızdan daha az etkiye sahiptir.Bu yüzden lvl 20 ve yukarısında bu yönteme başvurmanız , lvl kasma hızınızı olumsuz yönde etkileyecektir.Bu lvl öncesinde yapmanız gereken sadece Exp. Auto Share özellikte bir parti açmaktır.Açılan partiye yüksek lvl'li arkadaş da alındıktan sonra , keyif ile oturup arkadaşınızın monster kesmesini izleyin.Öldürülen her monster'dan sizin lvl'iniz ve kesilen monster'in lvl'ine göre bir miktar ex gelecektir.