Çok küçük yaştaki Jedi öğrencilerinin tam kapasitedeki gerçek ışın kılıçlarıyla eğitilmeleri oldukça riskliydi. Bu yüzden eğitim ışın kılıçları da ilk kez Yavin Savaşı’ndan bin yıl kadar önce, Jedilar öğrencilerini küçük çocuklar arasından seçmeye başladıkları dönemlerde ortaya çıktı. Jedi Katliamı sırasında bu silahların hemen hepsi yok edildi.Bir padawan kendi gerçek ışın kılıcını yapınca eğitim ışın kılıcını genellikle Tapınağa iade ederdi. Eğitim ışın kılıçları görünüm, boyut, çıkardıkları ses gibi özellikleriyle normal ışın kılıçlarına çok benzerlerdi, fakat güçleri önemli ölçüde azaltılmıştı. Lazer atışalrını bloke edebilir, ama onları hedeflere geri yansıtamazdı. Blade enerji yoğunluğu da düşük olduğu için canlı veya cansız maddelerle temas ettiğinde çok az hasar verebilirdi.