Ewoklar Endor ayında özgü iki ayaklı, kürklü ve heyecanlı yaratıklardır.

Yaklaşık 1 metre boyunda meraklı bireylerdir. Planör ve mancınık gibi ilkel teknoloji yapımı ve ormanda hayatta kalma konusunda çok yetenekli olsalar da taş devri sonrası teknolojiye geçmek için daha yolları vardır. Ancak basit mekanik yöntem ve kavramlara dayalı ileri teknolojiyi, karşılaştıklarında çok çabuk öğrenirler.

Bir çok Ewok Endor’un ormanlarındaki ağaçların yükseklerinde, yakın ağaçlar arasına kurulmuş köylerde yaşarlar. Ewoklar avlanmak için orman zeminine iner ve çeşitli avlar yakalamak için tuzak kurarlar.

Bu orman canlıları için çevredeki büyük ağaçların önemli kültürel fonksiyonları vardır. Bu avcı-toplayıcı canlılar manevi değerlere sahiptir.Kendilerinin ormandaki kutsal bir ağaç olan Yüce Ağaç’ın soyundan geldiklerine inanırlar.

Ewokların kabile yapısında onları yöneten, başında köy reisinin bulunduğu bir Yaşlılar Konseyi vardır. Ewok köylerinde yaralıları iyileştiren ve mistik bilgiyi kollayan bir şaman bulunur.

İmparatorluk Endor’da operasyonlara başladığında bu ilkel canlıları zararsız olarak düşündü. İmparatorluk operasyonları Şef Chirpa yönetimindeki Ewok köyünün yakınlarında kurulmuştu. Asi saldırı takımının bir üyesi olan Prenses Leia Organa bahsedilen köyün bir gözcüsü olan Ewok Wicket W. Warrick ile dostluk kurdu.Bu Ewoklar yanlış bir şekilde protokol droidi C-3PO’ya onu tanrıları zannederek tapındılar.Threepio İhtiyar Heyetine kahraman asiler Luke Skywalker, Prenses Leia ve Han Solo’nun maceralarını anlattı. Ewoklar asileri kabilelerine kabul etti ve onların hedefleri için onlarla müttefik oldular. Ewoklar orman zeminindeki İmparatorluk kalkan jeneratörünü imha etmek için yapılan savaşa katıldılar, ve ilkel silahlarıyla fırtına birlikleri askerlerini ve keşif yürüyücülerini devirdiler. Bu yardım Endor Savaşında zafere giden yolu açtı. O akşam, Ewoklar tüm ormandan duyulabilen büyük bir kutlama şöleni yaptı.