Ölüm Ekibi, İmparatorluk Donanmasında Darth Vader’ın kumandasındaki özel bir ekipti. Yavin Savaşı’ndaki yenilgiden sonra Darth Vader bu ekibi oluşturdu. Üç yıl boyunca Amiral Ozzel komutasında Ölüm Ekibi sistem sistem Asileri bulup yok etti ve Asi güçlerine önemli zararlar verdi. Daha sonra,Stalker’dan gönderilen bir keşif droidi Asi Üssü’nün buzul Hoth gezegeninde olduğunu keşfetti.

Hoth’da gerçekleşen uzay ve yer savaşlarından sonra Ölüm ekibi Milleinum Falcon’un peşine düştü ama onu bir asteroit kuşağında kaybetti.

Bir yıl sonra Amiral Piett komutasında Ölüm Ekibi Endor Savaşında İmparatorluğa hizmet verdi. Savaş sırasında ekipten en az iki yıldız destroyeri yok edildi ve birkaçı da Asilerin eline geçti. İmparator ve Darth Vader’ın ölümünden sonra ekip dağıldı.

Ölüm Ekibinin Bilinen Subayları: Amiral Griff, Eski Executor Kumandanı – Amiral Kendal Ozzel, Eski Executor Kumandanı – Amiral Firmus Piett, Eski Executor Kumandanı – Captain Lorth Needa, Avenger Kumandanı – Kaptan Lennox, Tyrant Kumandanı