Condor Ejderhası Endor’un orman ayının kayalık tepelerine özgü uçan bir sürüngen yaratıktır. Etobur ejderhaların omurgaları boyunca giden kemikli sırtları, derili kanatları, iki pençeli ayakları ve delici sarı gözleri vardır. Condor ejderhaları keskin bir görme duyusuna sahiptir ve avlarının saklanma yerlerini bertaraf etmek için büyük bir sivri dişini kullanır. Condor ejderhaları hem gece hem de gündüz hayvanlarıdırlar. Genelde avlarını canlı yakalamayı ve oyuklarına geri götürmeyi tercih ederler. Kanat uzunlukları yaklaşık üç metre kadardır.