Gizemli Myrkr gezegeninden hareketsiz, ağaçta yaşayan yaratıklar olan ysalamiri, galaksideki en tuhaf yaratıklardan bir tanesidir. Vornskr adı verilen Güç-duyarlı hayvanlardan kendini savunma mekanizmasının bir parçası olarak, ysalamirilerin Güç’ü “geri itme” yetenekleri vardır.

Ysalamiriler semender-vari, 50 santimden daha uzun olmayan küçük yaratıklardır. Uzun pençeleri direkt olarak yaşadıkları dalların derinlerine iner ve mineral zengini ağaçlardan gerekli besinleri çeker. Bir ysalamiriyi bir ağaçtan onu öldürmeden çıkartmak için özel bilgi gerekir.Bir tek ysalamiri Güç içinde değiştirilemeyen bir kabarcık yaratır. Ysalamiri sayısı arttıkça kabarcığın boyutu da artar. Bu yüzden Myrkr’da Güç’ün kullanılamayacağı bölgeleri oldukça geniştir.

Endor Savaşı’ndan beş yıl sonra, Büyük Amiral Thrawn Yeni Cumhuriyet’i devirmek için yaptığı sinsi bir planda ysalamirileri kullanmıştı. İmparatorluk mühendisleri ysalamirinin ağaçtan söküldükten sonra ölmemesini ve taşınabilmesini sağlayacak özel bir besin üretmişlerdi.

Thrawn ysalamiriyi Dark Jedi Joruus C’baoth’un ittifakını kazanmakta kullandı. Ysalamiri orada bulunduğundan, Thrawn’un C’baoth, Luke Skywalker ve Leia Organa Solo gibi Güç-duyarlı kişiler üzerinde belirgin bir avantajı bulunuyordu. Thrawn aynı zamanda Spaarti bazlı klonlama odalarına stratejik olarak yerleştirilen ysalamirilerin, Spaarti klonlarındaki benzer Güç modellerinin bozulmasının yolaçtığı klon deliliklerini de engellediğini fark etti. Wayland’deki Tantiss Dağı’ndaki dev klon tesisinde ysalamirileri kullanan Thrawn, önerilen zamanda yetişkin klonlar üretmeyi başardı.