Mozilla, yağmur gibi yağdırdığı yeni Firefox sürümlerini bakın nasıl savundu...
Mozilla Vakfı başkanı Mitchell Baker, Firefox'un her 6 hafta yeni bir sürüm yayınlanmasının kurumlar için önemli zorluklar çıkarabileceğini söyledi. Bunun yanında eklentilerin sürümlerinin de bir sorun olduğunu söyleyen Baker'a göre Firefox'un "hızlı yayınlanması", yeni özellikler için yaklaşık bir yıla yakın bekleme ihtiyacını ortadan kaldırıyor:

"Hızlı yayınlama sürecine girmeden önce, bazı yeni özellikleri kullanıcılara sunmak için bir yıla yakın bir zaman bekleyebiliyorduk." Baker'a göre bir tarayıcı, interneti önümüze getiren bir vasıta ve internet çok hızlı hareket ediyor. Dolayısıyla eğer bir tarayıcı, internetin arayüzü ise, internete daha çok benzemesi gerekiyor. Baker'a göre bunun anlamı ise, özellikler hazır olduğunda hızlı bir yayınlama süreci ile onları sunmak.

Bununla birlikte Baker'a göre hızlı yayınlama süreci üzerinde birtakım çalışmalar yapılması gerekiyor.

Mozilla, vakfın hedefinin kurumlardan ziyade tüketiciler olduğunu da kesin bir dille açığa kavuşturdu.