TÜİK rakamlarına göre Türkiye'de girişimlerin yüzde 92,4'ü internet erişimine sahip.


Girişimlerin internet erişimine sahip olma oranı yüzde 92,4'e çıkarken, yüzde 76,8'inin kamu kurum ve kuruluşlarıyla iletişimde internet kullandığı belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması sonuçlarını açıkladı. Buna göre, bu yılın Ocak ayında 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin yüzde 92,4'ü internet erişimine sahipken, bu oran 2010 yılının aynı döneminde yüzde 90,9'du. İnternet erişim oranı 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde yüzde 99 iken, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 96,7, 10-49 çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 91,4 oldu.

Geçen yıl Ocak ayında internet erişimine sahip girişimlerin yüzde 57,8'i web sayfasına sahipken, söz konusu oran bu yılın aynı döneminde yüzde 59,9 oldu. Sonuçlara göre, web sayfasına sahip olan girişimlerin yüzde 17,9'u ''çevrimiçi (online) sipariş, rezervasyon ya da kayıt işlemi'' hizmeti veriyor.

10 GİRİŞİMDEN 9'UNDA GENİŞBANT VAR
TÜİK'in Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırmasına göre, bu yıl Ocak ayında girişimlerin yüzde 91,5'i internete erişimde genişbant bağlantı kullandı. DSL bağlantı (ADSL, VDSL vb.) yüzde 89,0 ile girişimler tarafından internete erişimde en çok kullanılan genişbant bağlantı tipi oldu. Telefon hattı ile çevirmeli bağlantı veya ISDN gibi darbant bağlantı tipleri ise girişimlerin yüzde 11,5'i tarafından kullanıldı.

Geçen yıl girişimlerin kamu kurum ve kuruluşları ile iletişimde İnterneti kullanma oranı yüzde 76,8 iken, bu oran 2009 yılında yüzde 66,1'di. İnternet erişimine sahip girişimlerde ise bu oran yüzde 83 seviyelerinde. İnternet erişimine sahip girişimler, kamu kurum ve kuruluşları ile iletişimde interneti en çok yüzde 93,3 ile kamu kurum ve kuruluşlarının web sayfasından/sitesinden bilgi almak ve yüzde 85,4 ile form almak/indirmek için kullandı.

Kamu kurum ve kuruluşları ile elektronik iletişimi sınırlayan en önemli nedenler arasında yüzde 39,2 ile ''ihtiyaç duymama'' ve yüzde 34,2 ile ''elektronik işlemlerin hala kağıt evrak veya yüz yüze görüşme gerektirmesi'' belirtildi.

İnternet erişimine sahip girişimlerin yüzde 11,7'si, geçen yıl kamu kurum ve kuruluşlarının elektronik satın alma sistemine mal ve hizmet teklifi verdi.

ÜRÜN VE HİZMET SİPARİŞİ
Araştırma sonuçlarına göre, geçen yıl girişimlerin yüzde 14,2'si bilgisayar ağları üzerinden ürün/hizmet siparişi verdi, yüzde 12,3'ü ise ürün/hizmet siparişi aldı.

Bilgisayar ağları üzerinden ürün/hizmet siparişi verme oranı 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde yüzde 24 iken, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 16,6, 10-49 çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 13,5 oldu.

Bilgisayar ağları üzerinden ürün/hizmet siparişi alma oranı ise 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde yüzde 21 iken, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 16,3, 10-49 çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 11,3 olarak hesaplandı.

Bilgisayar ağları üzerinden ürün/hizmet siparişi verme ve alma oranları yüzde 37,6 ve yüzde 21,6 ile en yüksek ''Bilgisayarların ve İletişim Araç ve Gereçlerinin Onarımı'' sektöründe gerçekleşti.