Vatandaşların internet üzerinden kamu hizmeti almasını hızlandırma ve kamu kurumları arasındaki veri ve belge transferini hızlandırma amacıyla yeni bir çalışma başlatılacak.Hükümetin 2012 programına eğitimden sağlığa, turizmden ulaştırmaya pek çok alanda toplam 327 proje alındı. 297 sayfalık 2012 programında, kamu hizmetlerini hızlandırmak ve devletin veri hafızasını tek çatı altında toplamak için de bir dizi uygulamaya yer verildi.

Hükümet Programı'ndan derlenen bilgilere göre, gelecek aylarda hayata geçirilecek projelerin başında ''e-yazışma'' projesi geliyor. Kalkınma Bakanlığının koordinasyonunda yürütülecek çalışma çerçevesinde, kamu kurumları birbirleriyle elektronik ortamda yazışacak. Böylece zaman ve evrak tasarrufu sağlanacak.

-188 bin 618 ayrı birim veri tabanına alındı-

Kamu kurum ve kuruluşların haberleşme kodları ile iletişim bilgilerinin tutulduğu Devlet Teşkilatı Veri Tabanı'na 188 bin 618 devlet dairesi kaydedildi. Devlet Teşkilatı Veri Tabanı, merkezi ve yerel kurumları,sermayesinin yüzde 50'den fazlası kamuya ait ortaklıkları, kamu yararına çalışan dernekleri, noterler, barolar ve meslek odalarını da kapsıyor. Veri tabanından, devlet teşkilatının tarihçesinin tutulması, sayısal ortama aktarılması ve izlenebilir hale getirilmesi, yazışmaların arşivlenmesinde kolaylık sağlanması gibi faydalar bekleniyor.

-Siber saldırılara karşı güvenli ağ-

''Kamu Güvenli Ağı'' oluşturma projesiyle, kamu kurumlarının farklı geniş alan ağ altyapıları kullanmalarına son verilecek. Ortak internet çıkışı sayesinde, kamu kurumları arasında ortak bir güvenli iletişim altyapısı kurulacak. Ayrıca, e-devlet mimarisi omurgasının oluşturulması amacıyla çalışma yapılacak. Kamu verileri, Bilgi Sistemleri Olağanüstü Durum Yönetim Merkezi'nde yedeklenip korunacak. Veri saklama merkezi, ''e-kozmik üs'' görevi üstlenecek.

Kamu verilerini tek çatı altında toplayıp, bunları yedekleyerek koruma altına almaya yönelik projeyi, Ulaştırma Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Türksat A.Ş. birlikte yürütecek. 2010 yılında taraf olunan siber suçla etkili mücadelede uluslararası işbirliğini sağlamaya yönelik olarak Avrupa Konseyinin 185 sayılı Siber Suç Sözleşmesi onaylanacak. Kişisel verilerin korunmasına yönelik yasal düzenleme yapılacak ve bu verilerin otomatik işleme tabi tutulması durumunda kişilerin korunmasına ilişkin 108 ve 181 sayılı sözleşmelerin onay çalışmaları başlatılacak. Yasal düzenlemeleri, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı birlikte hazırlayacak. Ayrıca, ''ulusal bilgi güvenliğinin sağlanmasına ilişkin'' ayrı bir yasal düzenleme daha yapılacak.

-Memur envanteri elektronik ortama taşınacak-

Devletin hafızasını elektronik ortama taşıma projesi kapsamında yapılacak bir başka uygulama çerçevesinde, ''Kamu Personel Bilgi Sistemi'' kurulacak. Yüzbinlerce kamu personeline ilişkin derece ve sicim bilgileri bu ağ altında toplanacak. Öte yandan, vatandaşların, devletle olan yazışmalarını takip etmeleri için başlatılan e-devlet uygulaması kapsamında vatandaşa sunulan e-hizmetlerin sayısı ve çeşitliliği artırılacak.

Devlet dairelerinde kuyruk oluşturmadan vatandaşlar, işlemlerini internet üzerinden yapabilecek. Halen 26 kamu kurumu e-devlet sistemi üzerinden 260 farklı hizmet sunuyor. 2012'de hizmet sunan kamu kurum sayısının ve hizmet adedinin iki katına çıkarılması hedefleniyor.