Elektronik imza şimdi de hastane bilgi sistemlerine giriyor. Sağlık sektöründeki iş süreçlerinde iyileşme ve maliyet tasarrufu sağlamak amacıyla 2003 yılında başlatılan E-Sağlık Projesi, sektör çalışanlarını elektronik imza ile tanıştırıyor. Türkiye'nin ilk Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı (ESHS) olan E-GÜVEN ise elektronik imzanın hastane uygulamalarına entegrasyonu ile ilgili çalışmalar yürüterek bu alanda da öncülük etmeyi sürdürüyor.

Hasta Onay Formları Dijitale Taşınıyor
Elektronik imzanın sağlık sektörüne kazandırdığı en büyük faydaların başında hastanelerde önemli bir iş yüküne neden olan hasta onay formlarının elektronik ortamda doldurulması geliyor. Bu formların hastane bilgi sistemleri üzerinden E-GÜVEN'in sağlayacağı araçlar ve hekimlere verilecek olan elektronik imzalar sayesinde doldurulması ile bu formların kağıt ortamında imzalı olarak saklanmasına gerek kalmıyor ve gerek süreçler gerekse işleyişte ciddi iyileşmeler sağlanabiliyor.

Öte yandan, T.C. Sağlık Bakanlığı'nın mali ve idari bilgilerin elektronik ortamda aktarılmasını sağlamaya yönelik geliştirdiği önemli uygulamalar da bulunuyor. Söz konusu uygulamalar şunlardan oluşuyor:
• Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)
• Sağlık Bakanlığı İhale Bilgi Sistemi (SBİBS)
• Tıbbi Cihaz ve Malzeme Kayıt Sistemi (TCMKS)
• Yeşil Kart Bilgi Sistemi (YKBS)
• Performans Takip Sistemi (PTS)
• Hastane Bilgi Formları (HBF)
• Performans Değerlendirme Formları (PDF)
• Evrak Takip Programı (ETP)
• Hasta Takip Sistemi (HTS)