Japonlar bir ilki daha gerçekleştirdiler. Daha önceleri de NASA'nın buna benzer projeleri olmasına rağmen beceremedikleri "Güneş Yelkenli Uzay Gemisi" 'ni Japonlar yaptı. 1,5 milyar yen (16 milyon dolar) Maliyetle oluşturdukları, "IKAROS" YaniInterplanetary Kite-craft Accelerated by Radiation Of the Sun) Gezegenlerarası Güneş Radyasyonu Tarafından Hızlanan Uçurtma Gemisi'ni 18 Mayıs tarihi itibariyle uzay yolculuğuna başlayacağını belirttiler.Japonya Uzay Keşif Ajansı JAXA; 20 metre genişliğinde olan ve kare şeklindeki yelkeninin hücrelerinin 32,5 mikrometre kalınlığında olduğunu belirttiler. Bu da bir insan saç telinin yarısına denk geleceğini gösterir. Sözkonusu yelken büyük bir membrandan oluşuyor ve bu membranın üzerinde ayni zamanda ince film güneş pili hücreleri döşeli ve bu şekilde elektrik de üretilmektedir. Foton akselerasyonuna ilave olarak üretilen elktrikle çalışan iyon tepkili motoru da devreye girince (hem benzinli hem elektrikli araçlar gibi) "hibrit" bir uzay aracının yapılması sözkonusu. Bu şekilde uzay seferlerinde çok daha yüksek maliyet etkinliği sağlanabilecek. Bu kaşif gemisinin İlk durağının da Venüs olacağı haberin detayları arasında

Foton
Bir elektromanyetik dalgadır.Enerjiye ve momentuma sahip,sıfır kütleli,sonsuz ömürlü bir ışık parçacığıdır. Işık hızıyla hareket eder. Sonsuz ömrü vardır. Durgun kütlesi sıfır olarak kabul edilir (2005 yılındaki son verilere göre kütlesinin üst limiti m<6 \times 10^{-17} eV şeklinde ifade edilmektedir) ancak enerjisi ve momentumu vardır. Fotonların enerjisi, frekansına bağlıdır.
Bilim adamları, ışığın bir tür elektromanyetik dalga olduğunu düşünüyorlardı ve içleri rahattı; ta ki Max Planck bazı deneylerinde ışığın tanecikmiş gibi davrandığını farkedinceye dek. Işık sanki devamlı dalgalar değil de, enerji paketcikleri gibi geliyordu.Einstein ve Planck bu enerji paketlerini ışık quantumu veya foton olarak adlandırdılar. Fotonlar sanki birer parçacıklarmış gibi davranıyordu. Relativite teorisine göre, bir parçacığın ışık hızında gidebilmesi için kütlesinin sıfıra eşit olması gerekiyordu! Demek ki ışığın enerjisi sadece kinetik enerjiydi; kütlesinden kaynaklanan hiçbir enerjisi yoktu. Einstein o güne dek açıklanamamış olan fotoelektrik olayını bu kavramla açıkladıktan sonra, bilim adamlarının ağızında yeniden ‘ışık nedir?’ sorusu gündeme gelmişti. Eğer ışık dediğimiz olgu parçacıklardan oluşuyorsa, frekans veya dalgaboyunun ne anlamı var acaba? Aslında sorulması gereken en iyi soru: "ışık gerçekten nedir?" Cevabı; ‘Hem dalga, hem parçacık!’