Playstation 3 ile 3D oyunculuğun emekleme dönemleri başlarken Microsoft'un da bu teknolojiyi umurzamaz gözlerle izlemediği belli oldu. Microsoft'dan Chris Lewis, 3D oynanışın ancak fiyatlar düştüğünde ve deneyimin daha da sosyal bir hale geldiğinde tam olarak yayılacağını belirtti.

"Şu anda bundan 2 veya 3 sene uzaktayız. Fiyatlar düşene ve deneyim yeterince sosyal olana dek, yani orada koca gözlüklerle oturup ailenizle konuşmazsanız bu şimdilik iyi bir sonuç getirmez."


Lewis, ayrıca önceki haberlerimize göz attıysanız Xbox 360'ın ömrünü de biçmişti. Kinect'in gelişiyle, Xbox 360'ın 5 sene daha oyun pazarında varolacağını söyleyen Lewis, 2005 çıkışlı Xbox 360'ın toplam 10 sene ömrünün olduğunu ön gördü.