Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, Ankara İnsan Hakları Kurulu'nun ''baz istasyonlarının kuruluşu aşamasında halkın duyarlılığının gözönüne alınacağı'' yönünde karar aldığını belirterek, bunun, baz istasyonları konusunda tüm Türkiye'ye ''örnek olacak'' bir karar olduğunu kaydetti.

Çakar, ''Baz istasyonlarından rahatsızlık duyan ve şikayetçi olan vatandaşlar, bu karar dayanarak başta belediyeler olmak üzere diğer ilgili kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunabilecek'' dedi.

Turhan Çakar yaptığı yazılı açıklamada, Ankara İnsan Hakları Kurulunun, Tüketici Hakları Derneği ve vatandaşlardan gelen başvuruları değerlendirdiğini ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Ana Bilim Dalı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Biyofizik Ana Bilim Dalı, Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı ve TÜBİTAK'tan görüş istediğini anlattı.

Turhan Çakar, kurulun, görüşler ışığında, Dünya Sağlık Örgütü Elektromanyetik Alanlar Uluslararası Danışma Komitesi'nin ''Bilimsel Belirsizliklerin Olduğu Durumlarda Halkı Sağlığı Raporu''nda öngörülen ''ihtiyat ilkesi'' gereğince bir dizi prensip kararı aldığını belirterek, kararın içeriğine ilişkin şunları kaydetti:

''- İlgili ve yetkili kurum ve kuruluşlar, baz istasyonlarının kuruluşu aşamasında halkın duyarlılığını gözönüne alacak.

- Eğer bir bölgede (yerleşim alanında) baz istasyonunun kurulumu zorunlu ise, kurallara uygun dikilen kulelerin tepesine kurulması, mümkün olmadığı veya iletişim probleminin çözülemediği takdirde çevrede bulunan en yüksek binanın tepesine yapılacak ek bir çıkmanın üzerine dikilecek minimum 3 metrelik kulenin üzerine kurulabilmesi söz konusu olabilecek.

- Baz istasyonunun binanın çatısına kurulmasının zorunlu olduğu halde o binanın çevre binalardan daha yüksek olmasına dikkat edilmesi ve hem binada oturanlarla hem de yakın çevrede yaşayanlarla uzlaşmaya varılması gerekecek.

- Baz istasyonlarının çocukların bulunduğu hastane, çocuk bahçesi, kreş ve okul gibi yerlerde veya yakınlarda kurulmasından sakınılacak.

- Baz istasyonlarının teknik şartnameye uygun olarak kurulması ve denetimlerinin yapılması sağlanacak.''

Açıklamada, ilgili yargı kararları hakkında da bilgi veren Çakar, ''Bunlara rağmen, GSM şirketleri ve ilgili kamu kuruluşlarının bu kararlara uygun davranmaması, Türkiye'de davaların pahalı, zahmetli ve uzun bir süreci gerektirmesi nedeniyle uygulamada etkin ve yaygın bir çözüm getirilememektedir. Bu nedenle, Ankara İnsan Hakları Kurulunun kararı pratikte vatandaşların önünü açacaktır. Baz istasyonlarından rahatsızlık duyan ve şikayetçi olan vatandaşlar, bu karara dayanarak başta belediyeler olmak üzere ilgili diğer kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunabilecek'' diye konuştu.