Hindistan’da 500 milyon yıllık bir amber içinde 700 yeni böcek türü bulundu.

Hindistan’ın yağmur ormanlarının 500 milyon yıl önce ürettiği 150 kiloluk amber topağı, bugüne kadar bilinmeyen 700 böcek türünü günümüze değin korumuş. Bu türlerden bazılarının, Dünya’nın uzak noktalarındaki farklı böcek türleriyle ilişkili olduğu belirtiliyor. Bu da bölgenin bir dönem, tahmin edildiğinden çok daha büyük bir biyolojik çeşitliliğe sahip olmuş olduğunu gösteriyor.

Almanya Bonn Üniversitesi’nden Jes Rust önderliğindeki uluslararası araştırma ekibi Cambay takma adını verdikleri amberi Hindistan’ın Gujarat eyaletinde ortaya çıkarmış.

Kıtaların oluşumuna ilişkin yaygın görüş, başlangıçta Dünya üzerinde kuzeyde Laurasia ve güneyde Gondwana olmak üzere 2 büyük kıtanın olduğu yönünde. Gondwana 160 milyon yıl kadar önceki Jurasik döneminde parçalara ayrıldığında büyük kısmı kuzey yarıkürede kalırken bir parçası güneye doğru kaymış. Yılda 15-25cm hareket ettiği 100 milyon yılın sonunda Asya kıtasıyla çarpışmış ve bugün Hindistan olarak adlandırdığımız dev yarımadayı meydana getirmiş. Çarpışma noktasında da Himalayalar yükselmiş.

Bölgenin sahip olduğu bu kendine özgü bitki ve hayvan yaşamının okyanusta geçen bu milyonlarca yıllık izolasyona bağlı olduğu düşünülüyordu. Bölgenin sahip olduğu tropik iklimin fosil korunumu için uygun olmaması da, bilimsel olarak endemizm adı verilen bu özgün tür çeşitliliğini kanıtlayacak yeterli fosile ulaşılamamasını açıklıyordu. Fakat son dönem çalışmaları bölgenin endemik türlere sanıldığı kadar fazla sahip olmadığını gösteriyor. Amber içindeki böcek türlerinin Dünya’nın farklı noktalarıyla ilişkilendirilmesi de buna parallellik gösteren bir bulgu.

Dr. Rust’a göre bu durum, Hindistan kıta-adasının Asya Kıtası ile birleşmesinden çok önce muhtemelen küçük adacıklar aracılığıyla biyolojik açıdan farklı kıtalarla ilişki içinde olduğunu düşündürüyor, “Bitkiler, açık denizler boyunca yüzlerce kilometre sürüklenebiliyor. Bu durum böcekler için de geçerli.”