Rekabet Kurulu'nun bugün yaptığı açıklama heyecan yarattı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde bugün yapılan bir açıklamada yalın DSL uygulamasının 1 Kasım 2010 tarihinde başlayacağına ilişkin bilginin doğru olmadığı kısa sürede anlaşıldı. Pek çok yayın organı bu hatalı bilgiyi referans alarak haberler yapmaya başlayınca Rekabet Kurulu ikinci bir açıklama yaparak konuya açıklık getirdi.Rekabet Kurulu'nun düzeltilmiş ikinci açıklmasını aşağıda okuyabilirsiniz;

Yalın DSL hakkında bugün (26 Ekim 2010) yaptığımız açıklamada sehven yer alan, yalın DSL uygulamasının 1 Kasım 2010 tarihinde başlayacağına ilişkin yanlış bilginin düzeltildiği yeni açıklamamız aşağıda yer almaktadır. Yanlışlık için özür diler, kamuoyunun dikkatine saygıyla sunarız:

"Hatırlanacağı gibi Rekabet Kurulu tarafından, 18 Şubat 2009 tarih ve 09-07/127-38 sayı ile alınan kararda DSL hizmetinin sabit telefon aboneliğine bağlanması uygulamasına son verilmesi, Türk Telekom tarafından yalın DSL hizmetinin başlatılması için 3 ay içinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) başvuruda bulunulması konuları hükme bağlanmıştı. Kurul’un bu kararından sonra hizmetin başlamaması nedeniyle Kurumumuza yoğun başvuru yapılmış ve bunun üzerine 27 Nisan 2009 tarihinde bir açıklama yapılarak yalın DSL uygulamasının BTK tarafından onaylanacak bir tarife ile yürürlüğe girebilecek olduğu kamuoyuna duyurulmuştu.
Ancak, Rekabet Kurulu’nun aldığı karara rağmen, bugüne kadar yalın DSL hizmetinin başlamamış olması tüketicilerin ve meslek örgütlerinin tepkilerine neden olmakta, bunların önemli bir kısmı da Kurumumuza iletilmeye devam etmektedir. Bu çerçevede konuyla ilgili olarak BTK'nın 14 Temmuz 2010 tarih ve 2010/DK-07/417 sayılı kararıyla sabit telefon aboneliği olmadan DSL internet erişimi hizmeti alınmasına imkân sağlayan yalın DSL uygulamasını düzenlemiş olduğu ve yalın DSL uygulamasını mümkün kılacak söz konusu kararın 28 Temmuz 2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği belirtilmelidir. Dolayısıyla bu tarihten itibaren ülkemizde sabit telefon hizmeti aboneliğine gerek olmaksızın internet hizmeti alınabilmesinin yolu açılmıştır.

Kurumumuza yönelen sorulara genel bir açıklama olabilmesi açısından belirtilmesinde yarar olan bir diğer husus da uygulamanın başta ücretlendirme olmak üzere diğer tüm koşullarının yine sektörel düzenleyici otorite olan BTK tarafından belirlenmiş olduğudur. Ayrıca, yalın DSL hizmeti için şebekeden evlere uzanan bakır kabloların kullanılmaya devam edeceğinin, dolayısıyla buna ilişkin maliyetin hizmet ücretine yansıyabileceğinin hatırlatılmasında da yanlış bir beklenti oluşmaması bakımından fayda görülmektedir.