Ölmazlar
Gelmezler
Hiçbir zaman bilmezler

Gelmezler
Bilmezler
Hiçbir zaman dönmezler

Bilmezler
Dönmezler
Hiçbir zaman olmazlar

Ol, ol
Gel, gel
Bil, bil
Dön, dön