Tankların önünden bir dağ düşse toprağa
Çoğalır toprakta dağlara gülen yürek
Dağlarda sokakta fabrikada tarlada
Halkız biz yeniden doğarız ölümlerde